Kan İçinde WBC Değerleri Hangi Referans Aralığından Olması Gerekir?

Kan İçinde lökositlerin değerlerinin yüksek ya da düşük olması bazı sorunlara işaret eder. Bu sorunların belirlenmesi adına ve hastalıkların neden kaynaklandığını belirlemek için ek testler istenir.

Kanda WBC Nedir ve Normal Referans Değeri Ne Kadar Olmalı?


Lökositler ( WBC )

Tam kan sayımı hücrelerinde CBC testi genelde lökositlerin ya da beyaz kan hücrelerinin ölçümünü içermektedir. Kan içinde dolaşımda yüksek düzeyde lökosit değerleri bir enfeksiyona işaret etmektedir. BBC’ler bağışıklık sistemlerinde parçası olarak görev yapar, enfeksiyona ve hastalıklara karşı savaşır. Lökositler kan ve idrar ile test edilir. İdrar ve kanda WBC değerleri bulunur. kandaki lökosit yani WBC değerleri bir enfeksiyon riski taşındığına işaret eder. Enfeksiyon durumlarında insan vücudu savaşmak için çaba gösterir.  Bu çaba sonucunda galip gelip gelemeyeceği ise hastalığın şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir.  Lökosit belli başlı proteinlerden oluşur. bu proteinlerin değerlerinin normal aralıklarda olması gerekir. Kanda hemogram WBC ve WBC değerleri referans değerleri laboratuardan laboratuara değişebilir.

  • Nötrofiller: enfeksiyona karşı kişi vücudu savunmak ile yükümlü olan beyaz kan hücreleridir. Patojen mikroorganizmalardaki zarlarına zarar verebilecek proteinler ve kimyasallar içermektedir.  kan milimetre küp adına mutlak değerleri;  2,000 ve 8,000 arasında olan nötrofillerin normal yüzde değerleri,%  40 ve% 75 arasında değişkenlik gösterir.
  • Lenfositler: bu proteinler (enfeksiyona karşı çoğunlukla viral savunan önemli antikor üretmemiş olan ancak diğer moleküller) B lenfositleri ve T lenfositleri içermekte olan beyaz kan hücreleri çok büyük ve heterojen bir grubudur. % 25 ve % 55 aralığında normal yüzdeler de ise 1,500 ve 5,000 aralığında milimetreküp aralığı başına mutlak değeri olmalıdır.
  • Makrofajlar: beyaz kan hücreleri organizmayı beli bakteri çeşitlerinde korumakta ve yabancı elementleri, hasar gören hücreleri sindirmekte çok önemlidir. Normal yüzdelikleri % 2 ila% 10 arasında değişir, kübik milimetre başına mutlak değerleri ise 100 ila 900 aralığındadır.
  • Eozinofiller; vücudunuzu bazı parazitlerden koruyan beyaz kan hücreleridir. Normal yüzdelikleri % 0,5 ila% 6 aralığındadır, kübik milimetre başına mutlak değerleri 20 ila 600 aralığındadır.
  • Bazofiller: Alerjiler esnasında sayılarını arttırır.  Normal yüzdelikleri % 0 ile% 2 aralığındadır, kübik milimetre başına mutlak değerler 2 ile 150 aralığındadır.

Değişen Nedenleri Nelerdir?

Değişen beyaz kan hücresi sayımlarının altında yatan sebepler oldukça farklı meydana gelir.

Nötrofiller: yükselen değerleri nötrofili enfeksiyonu, travma, stres, enflamatuar hastalıklar, sık fiziksel aktivite, anksiyete, hastalıkları ile alakalıdır. düşük değerleri konjenital nötropeni, kemik iliği hastalıkları, lenfoma, aplastik anemi,  şiddetli enfeksiyonlar, grip, diğer viral enfeksiyonlar, anafilaktik şok, bazı ilaçlar, kemoterapi tedavileri, radyasyon terapileri ya da iyonize edici olan radyasyon ile bağlantılıdır.

Lenfositler: lenfositik lösemi yüksek değerlerinin sonucunda kronik bakteri enfeksiyonları, enfeksiyon mononükleoz, romatizmal hastalıklar, diğer viral hastalıklar ve enflamasyondan kaynaklı ortaya çıkar. Düşük değerleri genelde doğuştan eksiklikler, kemoterapi,  radyasyon, bağışıklık sistemi hastalıkları, kronik hastalıklarda iyonizan üremi, radyasyon terapileri ya da radyasyona maruz kalma ile şiddetli böbrek yetmezliğinden kaynaklanır.

Makrofajlar: yüksek değerleri bazı lösemi, enfeksiyöz mononükleoz, tüberküloz,  kronik iltihaplı hastalıklar, karaciğer sirozu, miyelom, frengi, listeriozis, bruselloz,  kronik enfeksiyonlar, bakteriyel endokarditden kaynaklı ortaya çıkar. Düşük değerleri bazı lösemi hastalıklarında, miyelom, kemoterapiden, bağışıklık bastırıcı tedavilerden, aplastik anemiden kaynaklı ortaya çıkar.

Eozinofiller: yüksek değerleri alerjilerden, uyuşturucuya aşırı duyarlı olmaktan, otoimmün hastalıklardan, paraziter hastalık, skarlaktin’den kaynaklanmaktadır. Düşük değerleri hipoglisemi, kronik böbrek yetmezliği,  güneşe fazlası ile maruz kalma, stres, şok, kortizon kullanımından, Cushing sendromudan kaynaklı ortaya çıkar.

Bazofiller: yüksek değerler bazı lösemi tiplerinden, kronik enfeksiyon sorunlarından,  gıdalara karşı alerjik reaksiyonlardan, paraziterlik, radyoterapiden kaynaklı ortaya çıkar. Düşük değerleri gebelik durumundan, akut stres, hipertiroidizm ve hiperkortizolizmden kaynaklı ortaya çıkar.

Sonuçların Yorumlanması

Lökosit testinin sonucu hasta kişinin kandaki her beyaz kan hücresi türünün değerini ya da yüzdesini göstermektedir. Teşhis formüle edilirken uzmanlar hücrelerin artış veya azalma derecesini göz önüne alarak bireylerin belirtilerini ve klinik anlamdaki geçmişlerini de göz önüne alarak değerlendirme yapar. Çoğunlukla değerler lökosit çeşitlerinin mutlak değerleri ya da toplam beyaz kan hücrelerinin değerlerinin yüzdesi olarak verilmektedir. Mutlak değerleri toplam lökosit sayısı, tüm beyaz kan hücresi türlerinin yüzdesiyle çarparak hesaplanmaktadır. Bu bilgi, spesifik bir patoloji teşhisi ve tedavinin izlenmesini de sağlar. uzman hekimler alınan raporu okurken fark sayılarının sonuçlarının yorumlanması konusunda oldukça dikkatlidir. Bazı durumlarda ikinci veriler, kan içinde bulunan eşsiz veya anormal hücresel formları saptanmasını da sağlar. Olgunluğa ulaşmamış formlar, promiyelositleri, miyelositleri, metielositleri veya patlamaları içermektedir. Bu durum meydana geldiğinde ek bulgular ortaya çıkar ve uzmanlar bunlara fazlasıyla dikkat eder. Bazı etkenler hücre sayılarının geçici şekilde artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Düşük ya da yüksek lökositlerin neden kaynaklandığını belirlemek için ek testler istenir. Tüm testlerin sonuçlarını uzman hekimler beraber yorumlar. Bu yorumlama sonucunda gerekli tanı koyma işlemi yapılır ve tedavi buna göre planlanır.