Ürik Asit Testinin Yapılması Hangi Aşmalarda Yapılmaktadır?

Ürik asit testi insan vücudunda bulunan ürik asit ve hücre yıkımının hız ve değeri tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu test sayesinde sorunlar detaylı bir şekilde ortaya çıkar.

Ürik Asit Testi Nedir?

Vücudumuzda bulunan ürik asit ve hücre yıkımının hız ve değeri tespit etmek amacı ile uygulanan teste ürik asit tahlili denilmektedir. Bunun yanı sıra ürik asit testi radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan hastaların ürik asit seviyelerini kontrol altında tutabilmek amacı ile de bakılmaktadır. Ürik asit normal değeri Kişilerin yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre yaşa ve cinsiyete bağlı ürik asit değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Erkek bireylerde kanda ürik asit değerleri 3,4 / 7,0 (mg/dl) miligram / desilitre
  • Kadın bireylerde kanda ürik asit değerleri 2,4 / 6,0 (mg/dl) miligram / desilitre
  • Çocuk bireylerde kanda ürik asit değerleri 2,0 / 5,5 (mg/dl) miligram / desilitre dır. Bu oransal aralıklar ürik asit testi yapan laboratuvar ortamına göre ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Erkeklerde 7 / 8 mg / dl aralığı kadınlarda ise 6 mg/dl ve üzeri değerlerle karşılaşıldığı takdirde üst sınır yani ürik asit fazlalığı teşhis edilmektedir.

Ürik Asit Testi Ne Zaman İstenir, Nasıl Yapılır?

Başta ayak parmakları olmak üzere vücudumuzdaki eklemlerde de baş gösteren ağrı şikâyetleri ile ortaya çıkan gut hastalığı teşhisinin konulabilmesi için kanda ürik asit tahlili istenmektedir. Bu hastalık ürik asit yüksekliği neticesinde kalıtsal hücre yıkımına neden olmaktadır. Bununla beraber; radyoterapi, böbrek yetmezliği ve kemoterapi tedavisi gören hastalarda ürik asit tahlili yapılarak kanda ürik asidin tehlikeli boyutlara ulaşması engellenmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda kanda bulunan yüksek ürik asit seviyesini düşürebilmek için ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kanda bulunan ürik asit seviyesini belirlemek için iki, üç damla kan yeterli olmaktadır. Fakat kan verme işlemi öncesindeki 12 saat boyunca hiçbir suretle yemek yenilmemelidir. İçeriğinde pürin oranı yüksek olan besinlerin, alkollü içecek ve yağlı gıdaların kan testinden 2/3 gün öncesinde tüketiminin bırakılması gerekmektedir. Ayrıca 24 saatlik zaman dilimi içinde askorbik asit, glikoz, kortizon ve iltihap giderici ilaçların alınmaması da gerekir. Alınacak olan bu maddeler ürik asit düzeyini azaltır ve ölçüm açısından teknikleri etkiler. Ürik asidin seviyesinin belirlenmesinde gut hastalığının tam olarak ve tedavisinde önem taşımakta olan incelemelerdir. Kan kanseri, kansızlık, lenf sistemi kanseri ve tiroid sorununda da ürik asidinde artış gözlemlenir.

Testin Sonucu Ne Anlama Gelmektedir?

Artan ürik asidin değerleri insan vücudundaki pürin yıkımlarının kontrol altında çok iyi tutmadığını gösterir. Uzman doktor ürik asidin aşırı düzeyde mi üretildiğini, yoksa ürik asidin böbreklerden temizlenip temizlenmediğini belirlemekte isteyecektir. Artan asidin miktarları kişilerin eklemlerimin içinde kristallerin oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı eklemlerde inflamasyonuna ya da gut hastalığına bağlı karakteristik ağrılara neden olur. Ürik asidin fazlalaşması kristalleşmeye ve böbrek taşlarının oluşup bu bölgeye zarar vermesine neden olur. Azalan ürik asidin seviyesi yükseldiğinden daha nadir bir şekilde gözlemlenir ve daha nadir sorun oluşturur. Azalan değerler bazı böbrek hastalıklarına ve karaciğer hastalıklarına, toksit bileşenlerinin meydana çıkmasında ve nadir şekilde kalıtsal metabolik hastalıklara neden olabilmektedir. Bu tarz durumlarda teşhis tipik şekilde ürik asidin eksikliği ile değil farklı testler ve semptomlar ile konulmaktadır.