Tam İdrar Tahlilinde Nelere Bakılır ve Fiyatı Ne Kadardır?

Tam idrar tahlili SGK kapsamında yapılmakta olan ve test içerisinde pH değeri, Lökosit, Protein, Ürobilinojen, Keton ve Eritrosit değerlere bakılır. İdrar tahlili yapıldığında uyuşturucu da görülebilir.

Tam İdrar Tahlili

Hastadan tam idrar tahlilimi doktorun istemesi tanı koymak amacıyla uygulanacak olan bir tahlil türü olmaktadır. Daha çok idrar yolu enfeksiyonlarının tanısını koymak amacıyla, diyabet hastalarında, yüksek tansiyon hastalarında, böbrek hastalığı yaşamakta olan kişileri değerlendirmek için istenmektedir. İdrar testinin gebelikte bir kadından istenmesinin sıklıkla nedenleri protein miktarına bakmak ve idrar yolunda bir enfeksiyon olup olmadığını anlamak amacıyla istenmektedir.

İdrar tahlilinin istenmesi daha çok kişilerde koyu ve köpüklü idrar yapması sonucunda, kişinin sık sık idrar çıkması, kanlı olması, koyu renkli idrar, karın ağrısı gibi durumlarda istenmektedir. Yapılan idrar tahlili bazı ameliyat öncesinde de istenmektedir. İdrar rengi açık olması normal olarak kabul edilmektedir. Çok koyu olması bir hastalığın ya da az su içilmesi nedeniyle meydana gelir. Bu nedenle böbrek sağlığı için mutlaka kişinin bol su içmesi önerilmektedir.

SGK güvencesi olan kişilerin herhangi bir ücret ödemeden devlet hastaneleri, üniversite ya da özel hastanelerde tam idrar tahlili yaptıracakları zaman herhangi bir ücret ödememektedir. SGK güvencesi olmayan bir kişinin tam idrar tahlili istenmesi durumunda tam idrar tahlili fiyatı 21 TL ücret ödeyerek tahlil yaptırmaları mümkün olacaktır.

Uyuşturucu madde kullanan kişilerin, idrarında eğer ki madde aranıyorsa tahlil sonucunda görülmektedir. İdrarda uyuşturucu tahlil fiyatı özel hastanelerde 63.5 TL ücret karşılığında bakılmaktadır.

Tam İdrar Tahlili Sonuçları

Normal sonuçlar aşağıda verilmektedir. Bu sonuçlar bazı hastanelerde değişiklik göstermektedir. Tahlil yapılırken kullanılan cihazlar sonuçlarına göre farklı normal değerler olabilir.

Tahlil Adı Referans Aralığı
Dansite 1.002 – 1.020 g/ml
Lökosit 3.500 ile 10.000 milyon/mm3
pH 7.0 ile 7.4 pH
Nitrit Negatif
Protein 150 mg
Glukoz Negatif
Eritrosit 4,50-5,90 milyon/mm3
Keton Negatif
Ürobilinojen 0 – 2,5 mg
Bilirubin Negatif

 pH

Protein tüketilmesi ve asidik içeren meyveler yenmesi durumunda idrarda asidik çıkmasına neden olacaktır. Ayrıca sitrat bakımından fazla yiyecekler tüketmesi idrarda alkali oluşmasına neden olacaktır. Üre parçalamakta olan birçok bakteri sonucunda oluşan enfeksiyonlarda pH değeri yükelince alkali olacaktır. Burada ki enfeksiyonların magnezyum ve amonyum fosfat oluşması durumunda taş oluşması görülecektir. Eğer ki ürik asit oluşmuşsa bunlar idrar tahlilinde asidik yüksek çıkacaktır.

Bilirubin

Bilirubin önemli bir molekül olmaktadır. Bu nedenle de idrarın bir an önce anlizinin yapılması gerekmektedir. Alınan numunenin ışıktan sorunarak analiz edilmesi gerekmektedir. Askorbik asit sonucunun yalancı negatif olmasına ayrıca mefenamik asit görülmesi de yalancı pozitifliği oluşmasını etkileyecektir. Normal şartlar altında bir kişinin idrarında asla Bilirubin bulunamamktadır. Sağlık sorunu bulunması halinde idrar tahlilinde Bilirubin çıkacaktır. Eğer ki idrarda çıkması neticesinde safra yollarının tıkanmasına ya da karaciğer hastalıklarına işaret edecektir.

Ürobilinojen

Dolaşım sırasında oluşan Ürobilinojen görülmesi idrar yoluyla atılacaktır. Sağlıklı bir kişinin idrar tahlili sonuçlarında ya görülmez veya çok küçük miktarda görülmelidir. Eğer olması durumunda fazla bulunması durumunda nitrit  oluşunca bu durum yalancı negatif görülmesine neden olacaktır. Safra kanalları aracılığıyla metabolize olması neticesinde oluşacak bir yükselmedir. İdrar tahlilinde atılmış olan ürobilinojenler ne kadar fazla olursa hepatosellüler hastalıklar sonucunda gelişebilir. Ayrıca ilaç kullanması idrarda atılacak ürobilinojen azalmasıyla sonuçlanacaktır.

Keton

İdrar tahlili içerisinde keton görülmesi asetoasetik asit miktarının olduğunu ve asetonun olduğu anlamına gelmektedir. Karbonhidrat kullanılması kişilerin enerjik bulunması konusunda yağın enerjiye dönüşmesi olarak artması sonucunda da idrarda keton cisimlerinde artış olacaktır. Bu maddelerin kişide olması durumunda kusma ve ishal sonucu ya da akut febrik rahatsızlıklarının olması görülür. Fenilketonüri rahatsızlıklarında keton oluşacağından atipik olarak bir rengin oluşacağı mümkündür.

Glukoz

Tam İdrar tahlilinde glukoz görülmesi verilen idrar numunesinin çok sıcak ortam içerisinde bekletilmesi sonucunda veya numunelerin bakterilerin ve hücrelerin oluşması sonucunda idrar tahlilinde glukoza sıklıkla düşük olacağı anlamına gelmektedir. Bu durum askorbik asit sonucun negatif olmasıyla sonuçlanır. Klor hipoklorit ise yalancı pozitif olması gibi bir durum görülecektir Bu gerçeği asla yansıtmaz. İdrar tesi sonuçlarında glukoz görülmesi kan düzeyinde ki böbrek eşiğinin yükseldiğini gösterecektir.

Protein

Tam İdrar tahlili yapılacağı ve sonucun yüksek çıkması neticesinde proteinüri adı verilen durum olduğu anlamına gelecektir. Bu durum kişilerin böbrek hastalığı ile sonuçlanacağına işaret edecektir. İleri derecede olması kontamine olması yalancı pozitif olur. Proteinin fazla atılması sonucunda böbrek hastalıklarının olduğuna işaret eder ve tedavisinin yapılması gerekecektir.

Nitrit

İdrar tahlili gerçekleştirilirken insanların idrarı içerisinde nitrit bulunmaması gerekmektedir. Eğer nitrit bulunması sonucunda bakterilerin olduğu şeklinde yorumlanacaktır. İdrar yolu enfeksiyonlarının yeterince sensitif bulunmaması halinde pozitif olur.

Lökosit

Lökosit esterez nötrofillerden kaynaklanan bir enzim olmaktadır. Enfeksiyon tahribi neticesinde oluşabilir. Sonucun çok yüksek çıkması sonucunda hastanın idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği düşündürür.