Spermde Lökositler Neden Meydana Gelir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Spermde yüksek düzeyde lökosit meydana geldiğinde bir anormallik olduğuna işaret eder. Düşüklüğü ya da yüksekliği ile alakalı olarak kesinlikle tahlil uygulaması yapılması gerekir.

Spermde Lökosit Neden Meydana Gelir, Yükse, Düşük ve Normal Değerleri

Spermde çok sayıda lökosit ya da beyaz kan hücresi varlığının olmasına lökospermi ismi verilen ve anormallik parametresidir. Yüksekliği ve düşüklüğü spermiogran ya da semen analizi aracılığı ile değerlendirme yapılır. Spermin mililitresi başına lökosit miktarı lökositleri yeniden saymak adına hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü`ne göre sperm mililitresi başına 1 milyondan fazla lökosit görülmesi bir insanın lökospermi olduğunu gösteren referans değeridir.

Normal Değeri 10 milyon lökosit / ml`yi aşan değişikliklere prospermi

Spermin içinde lökositlerin yüksek düzeyde bulunması genelde geçici steriliteye neden olabilecek bir enfeksiyonu işaret etmektedir. Enfeksiyonların kalıcı olmasının önüne geçmek içim tedavisi detaylı şekilde yapılmalıdır. Bunun genelde antibiyotik tedavisi tercih edilir. Spermin içindeki lökosit sayısı farklı nedenlerden kaynaklı da artabilir. Cinsel yoksunluğun da bir etkisi olabilir, sperm epididimde ne kadar uzun süre kalırsa daha çok düzeyde lökosit oluşturabilen ve yaşlanmış sperm tarafından etkilenmektedir. Vazektomi ile alakalı cerrahi işlem erkeklerin, cerrahi işlem olmayan erkeklere göre daha düşük lökosit konsantrasyonuna sahip oldukları gözlemlenmiştir. Vazektomi tamamlamış olan hastalarda ilk olarak semende anormal parametre, birincil yüksek düzeyde reaktif oksijen türünün sebep olduğu bir sperm disfonksiyonu mevcuttur. Artmış reaktif oksijen ile semende lökosit varlığı arasında bir ilişki bulunur ama mutlak olarak bu kabul edilmemektedir.

Spermde Lökositin Varlığı

Bir milyon lökosit / ml`nin üstündeki değerlerin tespiti yapıldığında semen kültüründen meydana gelen bakteriyolojik çalışma yapılmaktadır. Sperm ya da semen kültürü bakterilerin, mantarların vb. meydana getirdiği enfeksiyonları araştıran meni analizin yapılması içerir. Bu amaçla farklı kültür ortamları kullanılabilmektedir. Bunlar;

  • Kan
  • Çikolata
  • EMB’dir.

Alınacak olan numunelerin hepsi her ortam için uygun olan sıcaklıklarda kuluçkalanır. Sonrasında detaylı değerlendirme yapılır ve kolonilerin hepsinin tekrar sayımı detaylı bir gerçekleştirilecektir. Koloninin rengi, hangi mikroorganizmadan oluştuğunu gösterir. Alınacak olan semen örneklerin mikroskop altında da incelenmesi gerekir. Mikroskop altında inceleme yapmak için stainings ve gözlem uygulaması yapılır. Bu şekilde mikroorganizmalar belirlenir. En yaygın olanları: Klebsiella pneumoniae, Escherchia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proetus mirabilis, Staphylococcus aureus’dır. Vücutta var olan bakteriler testisler gibi seminal olan kanalların herhangi bir organındaysa epididimusun epididimit, orşit oluşmasına ya da prostatitin prostatitte ortaya çıkması halinde yuvalanmasına sebep olabilmektedir.  Spermde lökositlerin varlığından kaynaklı sorunlara karşı nasıl önlem alınacağını ve nasıl bir tedavi planlanacağını uzman doktor hastasına detaylı şekilde anlatır.

Tedavisi

Lökospermi tedavisi; kişi vücudunda bazı organizmaların varlığının tespit edilmesinde uzman doktor var olan enfeksiyonun tamamen ortadan kaldırmak adına bir tedavi sağlar. Tedavi planlamasında kullanılacak olan antibiyotikler belirlenen nedensel patojenin hassasiyetine bağlı olarak değişir. Antibiyotik dışında tedavi yapılması konusunda kararı yine uzman doktor verir. Bu kapsamda nasıl tedavi yapılması gerektiği konusunda uzmanlar kişisel planlama yapar. Tabii bu aşmada önemli olan kişide var olan sorunun ne olduğunun detaylı şekilde planlanmasıdır.

Lökospermi ve gebelik; genital bölgede bulunan sistem iltihabı erkelerin % 4- 10`nunda gözlemlenir. Enflamasyon spermatozoidlerin motilitesinde düşüş sağlayan, akrozom tepkilerini tetikleyen ve spermatozoidlerin gübrelemedeki kapasitelerinde düşüş sağlayan, seminal sıvının lökosit tarafından infiltre edilmesine sebep olmaktadır. Tüm bu detaylar sorunların olduğunu düşünmeye neden olmaktadır. Seminal sıvının inflite olmasına neden olan lökositlerin yaklaşık olarak % 50`lik kısmı  prostat ve seminal veziküllerden meydana gelir. Bu bezlerdeki enfeksiyonlar da iltihaplı lökositlerin artmasına sebep olur. Bu tarz sorunlarda neler yapılacağı ve nasıl bir tedavi planı izlenmesi gerektiği konusunda uzman hekimler hastalarına detaylı şekilde bilgilendirme yapar. Bu tedavi planı kapsamında her türlü detayı atlamadan yol almak hastalıkların ortadan kaldırılması adına kesinlikle gereklidir.