RDW Yüksekliği Neden Meydana Gelir ve Neyi İfade Eder?

Alyuvar hacminin değişen boyutlarını saymak için bir laboratuvara ihtiyaç bulunur ve bu ihtiyacı karşılamak adına RDW testi yapılır. Yüksekliği ve düşüklüğü hastalıkların teşhis edilmesinde gereklidir.

RDW Yüksekliği Nedir ve Bu Test Neleri İfade Eder?

İnsan vücudunda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısını saymak mümkündür.  Yalnız alyuvar hacminin değişen boyutlarını saymak için bir laboratuvara ihtiyaç bulunur. Uzman doktorlar RDW veya kırmızı kan hücresi dağılım genişliğini belirlemek adına test ister. Normalde 11 ile 15 aralığında olan kırmızı hücre dağılım genişliğinin kontrolünü yapmak bazen önemlidir. Test genelde Tam Kan Sayımının (CBC) bir parçası olarak kullanılır. RDW`nin yüksek olduğunda büyüklük konusunda daha fazla değişiklik gösterir. Yüksek RDW konusunda daha fazla bilgi edinmek adına uzman hekimler detaylı şekilde araştırma yapar. RDW tahlili kırmızı hücrelerin hacim ya da boyut farkını temel alan, ölçen bir kırmızı kan hücresi parametresi olarak kullanılır. Kırmızı hücre dağılımı genişliğini ölçmek adına farklı çeşitlerde hematoloji analizör aletleri kullanılmaktadır. Varyasyon katsayısı olarak raporlandığında bu tahlile RDW-CV denir. Standart sapma (SD) olarak rapor edildiğinde RDW-SD olarak adlandırılır.

 RDW-SD ölçümleri \”fL\” cinsinden alınır ve temelde kırmızı hücre boyut dağılımı histogram genişliğini ölçmektedir. Genişliğini histogramın % 20 yükseklik değerini hesaplar. Bundan dolayı ortalama RBC boyutları bu parametre üstünde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır ve MCV`yi alır. vücut hacmi ortalama demektir. Diğer yandan, RDW-CV yüzdelik olarak da ifade edilmektedir ve aşağıdaki gibi MCV standart sapmadan hesaplanır:

  • RDW-CV (yüzde cinsinden) = RBC hacminin 1 SD / MCV x% 100

RDW`nin referans aralığı aşağıdaki gibidir:

  • RDW-SD 39-46 fL
  • RDW-CV Yetişkinlerde% 11.6-14.6

Yüksek Değerleri ve Yükselme Nedenleri

Birçok farklı sebepten kaynaklı olarak yüksek RDW değerlerine sahip olmak mümkündür. RDW yüksekliği durumuna sahip olan kişilerde farklı durumlar ortaya çıkabilir. Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği yüksekliği, % 14.5`ün daha üstündeyse kırmızı hücrelerin çok fazla boyuta sahip olduğu anlamına gelir. Bunun sebebi birçok farklı nedenden kaynaklı olabilir. Sorunun ne olduğunu tanımlamak adına her kırmızı hücrenin kan örneğinde kapladığı ortalama alan hacmi ortalama vücut hacmi ile karşılaştırılması önemlidir. Bu tarz karşılaştırılmaların yapılması konusunda uzman doktor karar verir.

Artırılmış RDW ve Artan MCV

MCV ve kırmızı kan hücresi dağılım genişliği değerleri artış gösterdikçe karaciğer ile alakalı hastalıkların var olduğuna işaret edebilir. Karaciğer zararlı kimyasal maddelerin filtrelenmesi ve sonrasında vücut sisteminden dışarıya atılmasına yardımcı olmakta önemli rol oynamaktadır. Zararlı maddeleri karaciğer ortadan kaldıramazsa bunun sonucunda kırmızı kan hücrelerinin boyutlarında etkiler bırakabilir. Hemolitik anemide de kırmızı kan hücrelerinin erken dönemde tahrip edilmesi ile karakterize olan bir duruma bağlı olarak artmış olan RDW ve MCV değerlerinin yükselmesi de hemen fark edilir. Bazen insan vücudundaki B-12 vitaminin eksikliğinden kaynaklı olarak RDW kan tahlili de yüksek çıkar. Vücudun özel kimyasal işlemler ve bedensel işlevleri de yerine getirmek adına belli başlı vitaminlere ihtiyaç duyulur

Yüksek RDW ve Düşük MCV

Kişilerin bazılarında RDW kan testinde MCV`nin daha düşük değerlerde olduğu görülebilir. Bu durumda birçok farklı sebepten kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Bu durumun ortaya çıkmasının en önemli nedeni demir eksikliğinin vücutta var olmasıdır. İnsan vücudundaki demir eksikliğinin nedeni yetersiz beslenme, kan içindeki hemoglobin değeri bir düşüşe sebep olan demir eksikliği anemisine neden olmaktadır. Kan içinde bulunan hemoglobin hücresel seviyede oksijen aktarımı için de gereklidir. Hemoglobin üretimi için yeterli düzeyde demir olmadığında, RDW değerini yüksek tutarken MCV değerlerini düşürecek anemi meydana gelmektedir. Bu tarz bir sorun hemoglobin üretiminde rol oynamakta olan beli başlı elementlerin üretiminde bozulmalara sebep olan talasemi intermedia`ya bağlı olarak da fark edebilir Bu durum parçalanmış kan hücrelerine yol açar. MCV`nin düşük değerlere sahip olmasına ve RDW`nin yüksek değerlere sahip olmasına neden olacaktır. Genelde kan hücrelerinin büyüklüğü değişim göster ama bu hücrelerin çok fazla alan kaplamaması MCV düzeyleri düşmesi anlamına gelir.

Artan RDW ve Normal MCV

RDW değerleri yüksek gözlemlendiğinde başka bir olasılık da meydana gelebilir. Bazen yüksek RDW düzeyleri oluştuğunda MCV düzeyleri tamamen normal olarak gözlemlenir. Bu durum genelde B- 12 vitaminin eksikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği anemisinin başlangıçaşamasında olduğunu da gösterebilir.