PCT Düşüklüğü Neden Ortaya Çıkar ve Bu Konuda Neler Yapılmalıdır?

PCT düşüklüğü belli başlı enfeksiyonlardan kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Bunun neden kaynaklandığını anlamak adına uzman hekimler ek testler ve tahliller ister veenfeksiyon ile alakalı tanı koyar.

PCT Düşüklüğü Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

PCT kan içinde var olan hücrelerin değerlerin anlaşılması adına yapılan bir testtir. PCT, kalsitonin hormonu oluşmasında rol almaktadır. Bu hücre 116 adet aminoasitten meydana gelir. Akciğerde, tiroid bezi ve bağırsaklarda üretilmektedir. PCT değeri enfeksiyon oluşmasından kaynaklı artış gösterebilir. Ayrıca PCT değerleri belli başlı sorunlardan kaynaklı olarak da düşüklük gösterebilir. Sağlıklı bir kişide PCT düşüklüğü ve yükselmesi pek fazla ortaya çıkmaz. Prokalsitoninin enfeksiyon tansını ya da hastalık tanısı koymaz. Tam aksine insan vücudunda olan bir enfeksiyonun var olma ihtimalini gösterir. PCT düşüklüğü ya da yüksekliği tek başına herhangi bir enfeksiyon teşhisi koymamaktadır. Bunun yerine uzman hekim ek bir test ve hasta kişinin fizik muayenelerine bakar. Enfeksiyon varlığının olup olmadığını belirler ve hasta kişinin nasıl tedavi edileceğini belirler.

 Hasta kişide sepsis şüphesi mevcutsa tam kan sayımı (CBC), kan kültürleri tarzındaki ek testler genelde sepsisin varlığını tanımlamak ve nasıl bir organizmanın enfeksiyonlara sebep olduğunu belirlemek adına yapılır. Belli başlı durumlarda prokalsitonin solunum yolu enfeksiyonları gibi oldukça şiddetli lokal enfeksiyonlar ile sistemik hale gelmiş enfeksiyon arasında ayrımı yapmak için de kullanılır.

Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

Sepsis içeriğine sahip olmayan pct değerinin yüksek seviyelere sahip olmasının yanı sıra sepsis var olan bir kişilerde düşük Pct değerleri de olabilir. PCT tahlili hastalıkların seyri esnasında çok erken dönem içinde uygulanırsa değerleri düşük olabilir ama ilerleyen birkaç saat ya da gün içinde değerleri artış gösterir. Herhangi bir kaynak bulgusu da açık şekilde kanıtlanmadığında PCT değerleri de düşük düzeylerde tespit edilebilmektedir. Bunun sebebi kalbi çevrelemekte olan dokulardaki enfeksiyöz endokardit gibi durumların bulunması ve zor bir enfeksiyona sahip olunmasıdır. Tahlil belli başlı bir enfeksiyonun vücutta var olduğunu gösterse bile bir kişide bu enfeksiyondan kaynaklı olarak herhangi bir bulgu olmayabilir. Tahlil uygulaması sonrasında ortaya çıkacak olan PCT düşüklüğü dikkate alınarak uzman hekim tarafından ek testler istenir. Bu testlerinden sonuçlarının çıkmasından sonra uzan hekim gerekli yorumlamaları yaparak hastayı fiziki şekilde muayene eder. Bu muayene sonrasında düşüklüğünün altında yatan neden belirlenir. Yapılacak olan belirlemeler ve konulan teşhisten sonra tedavi ile alakalı kişisel detaylı bir planlama yapılır. Tedavi sürecinde ilaçların düzenli kullanılması ve beslenme düzenine dikkat edilmesi gerekir.

Normal Değerleri

  • Sağlık olan bireylerde PCT değerleri 0- 0,5 arasında olmalıdır. Sistematik enfeksiyonlar söz konusu olursa bu değerler 0,5 ile 2 arasında olur. Fakat sepsis tanısı konması adına başlı başına bir değerler yeterli değildir. 2 ila 10 aralığında olan PCT değerleri mevcutsa sepsis gözlenebilir. PCT değeri 10 dana daha yüksek ise ciddi düzeyde bir sepsis olduğuna işaret eder.

Sağlık olan kişiler bu değer genelde yükseklik ve düşüklük göstermez. 0- 0,5 değerler genelde sağlıklı kişilerde görülen değerlerdir.  PCT^de bulunan düşüklük ya da yükseklikten rahatsızsanız kesinlikle uzman bir hekime başvurmanız gerekir. Uzman hekimler bu testlerin tekrarlanmasını ister ve çıkan sonuçlara göre gerekli ek testler de isteyebilir.