PCT (Prokalsitonin)Değeri Nedir, Bu Değerler Neyi İfade Eder?

PCT yani prokalsitonin değeri yüksekliği genelde enfeksiyonlara işaret eder. Bu değerlerin düşürülmesi için öncelikli olarak uzmanların değerler ile alakalı gerekli detaylandırmaları yapması gerekir.

PCT (Prokalsitonin)  Nedir ve Değer Aralıkları Nelerdir?

PCT yani prokalsitonin tiroid C- hücreleri tarafından üretilen 116 amino aside sahip olan bir proteindir. Dolaşımda kalsiyum miktarını ve kemik rezorpsiyonunu düzenleyen bir tiroid hormonu olan kalsitonin’e dönüşene kadar kendi başına bir inaktif moleküldür. PCT değeri özellikle sepsis sorunlarının belirlenmesi adına sık şekilde yapılan bir testtir. PCT değeri nedir kapsamında yapılacak olan test tanısal anlamda birçok detayı verir ve terapötik müdahaleleri ön görme konusunda fayda sağlar.  PCT değeri bakteriyel enfeksiyonları, enflamasyon ve sepsis konusunda bilgi edinmek adına gereklidir. PCT ayriyeten hastalıkları izlemede, septik hastalarda hastalığın çözünürlüğünü veya septik şokta (organ tutulumu ile birlikte) şiddetli sepsise ilerleme riski konusunda bilgi vererek, antibiyotik tedavisi konusunda uzmanlara detay verir. Sepsis tanısını desteklemenin yanında prokalsitonin, sistemik inflamatuar yanıtlarının seyrini ve şiddetini izlemede de yararlı olur. cerrahi işlem ve travma sebebiyle oluşan yaralanmalarda, hastalıklar, viral ve pnömoni gibi bakteriyel enfeksiyonların gelişmesini de tespit etmek amacı ile PCT değeri gereklidir. Prokalsitonin yani PCT değeri farklı testler ile birlikte istenebilir.  PCT değeri kaç olmalı kapsamında sayımın normal değer aralıklarında olması çok önemlidir. Normalde kanda PCT değeri plazma konsantrasyonları 0.05 ng/ ml’den daha düşüktür. Bunun yanı sıra sepsis veya septik şok hastalarında bu değerler 1000 ng / ml’ye kadar çıkabilmektedir.  PCT değeri hastalığın ciddiyetini ve inflamatuar aktivitenin seyrini yansıtır. Genellikle, prokalsitonin seviyeleri:

  • 5 ng / ml’nin üstünde bir septik sendromu düşündüren anormal değerler olarak yorumlanır.
  • 5 ila 2 ng / ml arasında sepsis teşhisinde belirsizlik aralığı gösterir.  Bu tarz hastalarda dozajı spesifik teşhis belirlenene kadar 6 ila 24 saat sonra tekrar edilmesi önerilir.
  • 2 ng/ ml’nin üzerinde sistemik şekilde tutulum göstermekte olan inflamatuar bir süreç önerilir.
  • 10 ng/ ml’lik değerler ciddi düzeyde sepsis şok ya da sepsis bulunduğuna işaret eder.

Yüksek Değerler

PCT değerleri normal referans aralıkları dışında kişilerde farklı şekilde seyredilebilir. Kanda PCT değeri yüksekliği bazı hastalarda tehlike çanlarının çaldığına işaret edebilir. Kanda PCT değeri yüksekliği neden ve sebepleri birçok sorundan kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Bu neden ve sebepler arasında;

  • Peritonit
  • Kemik iliği kanseri
  • Böbrek yetmezliği
  • Zatürre
  • Menenjit
  • Multiorgan yetmezliği sorunundan kaynaklı yükselir.

Yukarıda bulunan sebeplerin yanı sıra cerrahi işlemler, yanıklar, travmada bu konuda etkilidir. Normal olmayan kanda PCT değeri yüksekliği neden meydana gelir konusunda uzman hekimler araştırma yapar.  Elde edilen kandaki sonuçlardan sonra uzmanlar bu değerlerin altından yatan neden ve sorunları araştırmak ister. Altta yatan neden ve sebepler için mutlaka ek test ve tahliller istenir. Bu sonuçlarında alınmasından sonra tüm sonuçlar bir arada yorumlanır ve gerekli olan tanı koyulur. Tanının koyulmasından sonra uzmanlar tedavi için gerekli olan planlamayı kişiye özel şekilde yapar. Bu tedavi planına hasta kişilerin en küçük detayına kadar uyması gerekir. bu detaylara uyulmazsa sağlıklı bir yaşama adım atmak oldukça zor olacaktır.

Yüksek Değerlerden Sonra Muayene, Test ve Sonuçların Yorumlanması

PCT muayenesi, ciddi bir sistemik veya bakteriyel enfeksiyona işaret eden tüm semptomları olan hastalar için uzman tarafından istenir.  Yüksekliğe neden olan hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi  için çok yararlı bir uygulamadır  ve bundan dolayı semptomlar ortaya çıktığında derhal uzmana başvurulması gerekir. Halsizlik, ateş, mide bulantısı, işitme zorluğu ilk düşünülmesi gereken belirtiler içinde yer alır. PCT yüksekliği sorunun erken dönemde fark edilmesi ve erken dönemde hastalığa tanı koyulması bir insanın yaşamını kurtarabilir. Erken tanı sayesinde terapi ve kısa vadede iyileştirmeler yapmak mümkündür. Hastalıklara tanı koyma konusunda veri elde edilmesini sağlayan bu testler kişiyi tedavi etmek, terapileri kontrol etmek ve tedaviyi izlemek adına gereklidir.

Sonuçların Yorumlanması

Günlük prokalsitonin seviyeleri hastalığın seyrini ve sepsisli hastanın prognozunu gösterir. Bundan kaynaklı olarak bu parametrenin seviyeleri sepsis veya sistemik bir inflamatuvar yanıta sahip olduğundan şüphe duyulan tüm hastalarda erken, hızlı ve güvenilir tanı için gereklidir. Yüksek düzeyde bir prokalsitonin sayımı hastada en kısa süre içinde antibiyotik tedavisine başlamaya teşvik eder. PCT değerlerinin kalıcı olarak yüksek değerleri olumsuz prognoz ile ilişkili olabilir ve terapi başarısızlığı, enfeksiyonun kaynağının ortadan kaldırılmasında başarısız olarak yorumlanabilir. Plazma değerleri prokalsitonin 0.5 ng / ml’dir Bunun yanı sıra bakteriyel sepsis varlığı mümkün de değildir. sonuçların en detaylı şekilde yorumlanması işlemleri kesinlikle uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Uzman hekimler en doğru yorumu yapar ve en doğru hastalık tanısını koyar. Bu sayede tedavi süreci daha kapsamlı şekilde planlanarak sürece devam edilir. Tedavi sürecinde hastanın mutlaka gerekli planlama süreçlerine uyması gerekir. Bu sayede hastalıkları atlatmak, hastalıktan kurtulmak ve sağlıklı şekilde yaşamınıza devam etmek daha kolay hale gelir.