Kanda MPV Yüksekliği Neden Kaynaklı Olarak Ortaya Çıkmaktadır?

Kan içinde meydana gelen MPV yüksekliği sorunu birçok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların ne olduğunu belirlemek adına ek testler ve tahliller de yapılmalıdır.

Kanda MPV Yüksekliği Nedir, Neden Meydana Gelir?

Kan içinde yapılan tahlili sonucunda MPV yüksekliğinin meydana gelmesi birçok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun aslına bakarsanız çokta insanlar tarafından dikkate alınmaz. MPV nedir neden yükselir kapsamında bu sorun kişilerde kendini belli etmez. Kişiler kan testi yaptırdığı zaman kanda MPV yüksekliği olduğu ortaya çıkar. Hatta birçok insan MOPV kan testi sonucunun yüksek değerlere sahip olmasının ne anlama geldiğini bile bilmemektedir. MPV kan testi sonucu yüksekliği ne düzeyde olursa olsun damar içinde pıhtılaşması da kolaylaşır. Bazı kişilerde farklı sebeplere bağlı olaraktan ortaya çıkmış kanda MPV yüksekliği, kanın aşırı düzeyde pıhtılaşmasına sebep olarak kalp sorunları da dâhil olmak üzere çok ciddi düzeyde rahatsızlıklara sebep olur. Bu sorun zaman içinde kalp üstünde olumsuzlukların yaşanmasına neden olabileceğinden dolayı gerekli olan klinik muayeneler kesinlikle zamanında yapılmalıdır. Kanda MPV yüksekliği neden olur kapsamında olması gereken referans aralıkları;

MPV ölçümlerinde bir litrenin 1015’te biri olan femtolitre (fL) kullanılmaktadır.

  • MPV tahlilinde normal değerler 7.5 fL – 11.5 fL aralığındadır. Bu değerler trombositlerin 2.65 – 2.8 mikrometre çapında olması gerekir.
  • 9.7 fL – 12.8 fL aralığında MPV değerleri çoğunlukla sağlıklı olarak görülmektedir.

MPV tahlili yapan laboratuarlar farklı bir ölçüm birimi kullanabilir. Normal değer aralıklarının hafif düzeyde esnemesine sebep olacak teknikler uyguluyor olabilmektedir.

MPV Yüksekliği Neden Olur?

MPV yüksekliği nedenleri birçok etkenden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler arasında;

Şeker hastalığı; kan tahlili sonucu meydana gelmiş olan şeker hastalığı sorunları kan içinde meydana gelen MPV değeri düzeylerinde değişikliklere yol açabilir. Bundan dolayı şeker hastalığı ile alakalı sıkıntılar yaşayan kişilerin MPV yüksekliği sorunları yaşaması ihtimalleri çok yüksek düzeydedir. Şeker hastalığı sorunu mevcutsa sık aralıklar ile kan testi yapılması gerekir.

Kan kanseri; kan kanseri olan kişilerde hemogram ve trombosit sayılarında artışlar meydana gelir. Bu durumdan kaynaklı olarak kişi vücudu olduğundan daha çok beyaz kan hücresi üretmeye başlar. Bu sorun zaman içinde hemogram MPV yüksekliğine neden olmaktadır.

Kan Zehirlenmesi;  kişi vücudunda meydana gelecek olan iltihap sorunlarına ortadan kaldırmak adına kan içerisine trombosit verilmektedir. Bu tarz durumlarda kan zehirlenmeleri meydana gelir. Bu durum kanda MPV yüksekliğine neden olur.

Kemik iliği sorunları; MPV yüksekliği meydana gelmesi halinde trombosit değeri yine de yükselir. MPV sayılarının artması halinde aşırı düzeyde hücre üretilmeye başlamaktadır. Üretilmiş hücreler kemik iliği hastalıkları ile alakalı sorunlarından uzmanların şüphelenmesine neden olur. 

Diğer sebepler; bir kişinin cerrahi bir işlem geçirmesinden kaynaklı olara kanda MPV yüksekliği meydana gelebilir. Aşırı düzeyde kan kaybeden kişilerde ve B12 eksikliği yaşayan kişilerde de sorun yaşanabilmektedir.

Kanda MPV yüksekliği belirtileri arasında neler yer alır;

  • İnsanlarda uzun süre MPV yüksekliğinin çıkması halinde çoğu zaman iltihaplar meydana gelir. Bu iltihaplarda ilerleme meydana gelmediği zaman belirtiler ortaya çıkmayabilir.
  • Lösemi meydana gelmesi MPV yüksekliklerine neden olabilir.
  • Miyeloproliferatif hastalıkları meydana geldiğinde kişiler sık şekilde bu sorun ortaya çıkar.

Kanda MPV Yüksekliği Sonuçları

MPV değerlerinin yüksek ya da düşük çıkması kişilerde birçok sorunun var olduğu anlamına gelebilir. Bu sorunun neden kaynaklandığı ile alakalı detaylı şekilde araştırma yapılması çok önemlidir. Özellikle tahlil sonucunda bu değerlerin yüksek çıkması ile uzmanlar ek testler ve tahliller ister. Yüksekliğinin çıkmasının altında yatan nedenlerinin detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Bunun içinde ek kan testleri ve klinik muayenelerin yapılması gerekir. Yapılan test ve muayene sonuçlarının hepsi beraber şekilde uzmanlar tarafından incelenir. Bu inceleme neticesinde gerekli yorumlar uzmanlar tarafından yapılır. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda uzman hekimler hastalık ile alakalı detaylı şekilde tanı koyar. Tanı koyma işlemi ve hastalıklar ile alakalı diğer detaylar konusunda uzman hastasına gerekli olan tüm bilgileri verir. Teşhisin koyulmasından sonra tedavi ile alakalı gerekli planlama işlemleri yapılır. Planlama dâhilinde hastaların tüm detaylara uyması çok önemlidir. Tedavi sürecinde gerekli olan detaylara uyulduğu zaman hasta sağlık açısından daha verimli bir yaşam sürecektir. Bu süreçte uzman hekimler kan testlerinin belli aralıklar ile yapılmasını ister. Çünkü değerlerin kontrol edilmesi tedavi kapsamından oldukça önemlidir. Özellikle kan testlerinin yapılacağı zamanların ve klinik muayenelerin yapılacağı zamanlarının kesinlikle aksatılmaması gerekir. Bu sayede değerlerin düşüp düşmediği kontrol edilir. Ayrıca değerlerin sık şekilde kontrol edilmesi hastalıkların gidişatı açısından da gereklidir. Değerlerde yükseklikler düşmediği ya da düşen değerlerin normale dönmediği zamanlarda tedavi planı ile alakalı değişikler yapılabilir. Bu sorun ve altta yatan hastalıklar için yapılacak olan tedaviler hastaların genel sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Yani bir kişide uygulanan MPV yüksekliği tedavisi ile diğer kişide uygulanan MPV yüksekliği tedavisi aynı olmayabilir.