Kan Tahlilindeki MCV Değerleri Hangi Aralıklarda Olması Gerekir?

MCV ne anlama gelmektedir? MCV test sonucuna göre değerler hangi aralıklarda olmalıdır? Hamilelikte MCV değerlerinin olması gereken değer aralıkları nelerdir?

Kan tahlilinde MCV nedir sorusu her kan sayımı sonrası mutlaka sorulur. Hemogram sonrasında kanın değerleri arasında alyuvar hacmini ortaya koyan sonuç MCV olarak adlandırılır.

MCV Testi

MCV nedir kan tahlili sonrası yapılan bir sorgulama olup, birçok kişinin bu testin nasıl yapıldığına dair fikri dahi yoktur. Normal kan alma standartlarında uygulanan bu test kısa sürede kan sayımı yapılarak sonuçlandırılır. Trombosit, beyaz kan hücreleri ve alyuvarların hacmi bu şekilde hesaplanmış olur. Bu işleme kısaca MCV testi denildiğini görebilirsiniz.

Tahlil sonucu neticesinde düşüklüğü ya da yüksekliği tespit edilen alyuvar hacmi belirlenmiş olur. Buna ilişkin bazı önlemler alınarak doktorunuzun belirleyeceği tedavi metotları uygulanır. Kanda hemogram sayımı olarak uygulanan rutin kontrol sonucunda belirli referans değerleri MCH olarak geçebilir. MCH kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin sayısını ölçümleyen değerdir.


MCV

MCV Değeri

MCV Kan testi yapılırken yaşınız ve cinsiyetiniz oldukça önemlidir. Çünkü referans değeri tamamıyla bu iki koşul eşliğinde sunulmaktadır. Aynı zamanda kadınlarda kanda MCV oranı gebelik esnasında farklılık gösterebilir. Doğal olarak tam kan sayımı olmadan kesin çözüme ulaşmak pek mümkün değildir. MCH ya da MCV kan tahlili sonucu ortalama değerler ile şu şekilde çıkmalıdır.

MCV Değerinin Yaş Aralıkları Olması Gereken Kırmızı Kan Hücresi Hacimleri

(fL / kırmızı kan hücresi hacmi)

1 ile 3 günlük yenidoğan bebeklerde 95-121
1 Aylık yenidoğan bebeklerde 85-123
6 Ay- 2 yaş arası bebeklerde 70-86
6 ile 12 yaş arası çocuklarda 77-95
12 ile 18 yaş arası erkeklerde 78-98
12 ile 18 yaş arası kızlarda 78-102
Yetişkin insanlarda MCV değeri: 80-100

Gebeyken MCV Değeri

Kanda MVC düşüklüğü ya da yükselişi görüldüğünde mutlaka altında bir sebep aranır. Bu noktada da anne adaylarının en büyük korkusu, kanda MCV düşüklüğü hamileyken sorun olur mu şeklinde filizleniyor. Yapılacak kan sayımı eşliğinde tahlil sonucu gebelikte MCH yönünden de detayları hekiminize ulaştıracaktır.

 • Gebeliğin İlk 3 Ayı: 79-93 fL / kırmızı kan hücresi hacmi
 • Gebeliğin İkinci 3 Ayı: 85.8-99.4 fL / kırmızı kan hücresi hacmi
 • Gebeliğin Son 3 Ayı: 82.4-100.4 fL / kırmızı kan hücresi hacmi
 • Yetişkin Kadınların Gebeliğinde: 79-93 fL / kırmızı kan hücresi hacmi

MCV Düşüklüğü

Tabi ki kanda MCV düşüklüğü alyuvar hacimlerinin yeterli seviyeden düşük olduğunu gösterir. Tahlil sonucu geldiğinde değeri düşük olan MCH ile birlikte herkesin aklına bunun neden kaynaklandığını araştırmak gelir. Doktorunuz size tüm detayları sunacak olsa da aşağıdaki sebepler Hemogram sayımı esnasında değer düşüklüğüne sebep olabilecek faktörlerdir.

 • Kronik Hastalıklar
 • B6 Eksikliği
 • Kan Odaklı Hastalıklar
 • Aşırı Kan Kaybı
 • Regl
 • Ülser
 • Talasemi
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Kurşun Zehirlenmesi

MCV Yüksekliği

MCV değerinin yüksekliği en az düşüşü kadar tehlikelidir. Bu noktada test sonuçlarında 80 fL ve altı sonuç elde ediliyorsa düşüklüğü, 100 fL ve üstü bir sonuç elde ediliyorsa yüksekliği teşhisi konulur.

Aşağıda yer alan faktörler ise muhtemelen MCV yüksekliği için sonuç grubunda yer alan varyasyonlardır. Kanda MCV yüksekliği saptandığında gebelik olup olmadığı ilk kontrol edilmesi gereken detaydır. Hamilelik süresince, regl döneminde ve ülser ya da siroz gibi hastalıklarda yaşanan kan kayıpları alyuvar sayısında ve hacminde belirgin bir değişim yaratabilir. Haliyle net sonuç için etkin bir muayene ve teşhis gerektiğini unutmamak gerekir.

 • B12 Eksikliği
 • Aşırı Alkol
 • Karaciğer Rahatsızlıkları
 • Folik Asit Eksikliği Anemisi
 • Aplastik Anemi
 • Hemolitik Anemi
 • Hipotiroidi
 • Miyelodisplastik Sendromu
 • İlaç Etken Maddelerinin Yarattığı Yan Etkiler