LYM (Lenfosit) Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir?

Lym düşüklüğü ya da yüksekliği meydana geldiğinde belli başlı sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunların neden meydana geldiği ile alakalı araştırma yapılır ve tedavisi uygulanır.

LYM (Lenfosit) – Nedir, Yapılan Görevleri Nelerdir?

Lym yani lenfosit lökosit yani akyuvar tipidir. Kanda var olan lökositlerin hemen hemen yarısını oluşturur. Pluripotansiyel insan vücudundaki kök hücrelerden üremektedir.. Kan mevcut olana ve dolaşmakta olan lenfositler, alyuvarlardan biraz daha fazla büyükçe oldukları durumda yine küçük hücre grubuna girmektedir. Lenfositlerin düşüklüğün meydana gelmesi belli başlı malignite hastalıklarının belirtisi olarak karşımıza çıkar. Bu sorun insan vücudunun savunma sisteminin çökmesine sebep olur. lenfositlerin yükselmesinin meydana gelmesi sonucunda ise insan vücudunda bir enfeksiyon olduğuna işaret eder. Akyuvarlar insan vücudunda savunma sisteminde hücre oldukları için insan vücudunda herhangi mikrobun meydana getirdiği enfeksiyon esnasında tepki olarak yükselme gösterirler. Lenfoit dokular 2 ayrı gruba ayrılırlar;

Sekonder lenfoit dokular: lenf düğümleri, sindirim sistemi kanalındaki epitelyum örtüler ve dalak lenfoit dokulardır.

Primer lenfoit dokular: timustur ve kemik iliği dokularıdır.

Lym yüksekliği ve düşüklüğü ile alakalı sorunların neden kaynaklandığı detaylı şekilde araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda çıkan soruna göre detaylı şekilde tedavi planlaması yapılması gerekir. Tedavi sürecince her detaya dikkat edilmelidir.

LYM Düşüklüğü Nedir?

Lym düşüklüğü, farklı türlerden meydana gelen lökositlerin % 20 ile % 50 kadarı lenfositten meydana gelmektedir. Bir mikrolitre kanın içinde 1000 ila 4800 lenfosit bulunması gerekir. Bu sonuç kan hücrelerinin % 40`nı meydana getirir. Kanda lenfosit sayısının bu değerlerin altına düşmesi halinde lym tahlil sonucunda düşüklük ortaya çıkar. Kanda lym düşüklüğü oluştuğunda bazı belirtilerde ortaya çıkar. Bunlar; akvuyarda bir hücre olan lenfosit insan vücudundaki farklı mikroplara karşı koruyucu bir görev üstlenmektedir.  Değerlerin altında ise mikropları karşı dirence sahip olmaması meydana gelecektir. Bundan kaynaklı olarak lösemi ve benzer hastalıklar meydana gerekmektedir.  Düşüklüğün meydana gelmesinden kaynaklı olarak tedavisi yapılmalıdır. Tedavisi için;

Lym düşüklüğüne neye sebep olan nedene bakılmaksızın en öneli öncelik insan vücudun enfeksiyonlara karşı korumak amacı var olan durumun tedavilerine öncelik vermek oldukça önemli bir konudur. Düşüklüğün yaşanmasının en sık görülen sebeplerinden bir tanesi lenfositin lenf düğümlerine takılması ile meydana gelmektedir. Ayriyeten aşırı düzeyde üzüntüler lenfositlerin sayısını düşürebilir. Çoğunlukla kolay şekilde kontrol altına alınabilecek olan bu sorun antibiyotik tarzındaki ilaçlar ile rahatlıkla tedavisi edilebilir. Lenfosit düşüklüğü yapılacak olan kan tahlili ile kolay bir şekilde ortaya çıkar.  Yapılan tahlil sonrasında lym düşüklüklerinin nedeninin bulunabilmesi adına daha ileri olan seviyelerde tahlillerin yapılması gerekir. Lenfosit düşüklüğünün tedavisinin yapılmasında gerekli olan detaylar mevcut olan durumuna göre değişmektedir. Bu konular ile alakalı olarak uzman doktor tarafından düşüklüğünün sebebi belirlenmeli, tedavi edici niteliklerdeki en ideal ilaçların yazılması tedavi süreci için gereklidir.

LYM Yüksekliği Nedenleri ve Tedavisi

Grip; grip lenfosit sayısını arttıracak olan solunum hastalığıdır.  Bu hastalık dinlenme, ilaçlar ve sıvı alımı ile düzelir.

Boğmaca;  lenfosit yüksekliği boğmaca nedeni ile meydana gelebilmektedir. Antibiyotikler ve aşı ile kolaylıkla düzelir.

Akut lenfosit lösemi; kan kanseri ve kemik iliği sorunlarından kaynaklı olarak yükseklik meydana gelir. Bu anlamda yapılacak olan tedavilerde olumlu sonuçlar alınır.

Mononükleoz; yeterli düzeyde sıvı alımları ile dinlenme ile tedavi edilebilir.

Cmv enfeksiyonu; oldukça yaygın olan bir hastalıktır. Kan, salya, idrar, sperm ve anne sütü ile bulaşabildiğinde dolayı yaygın şekilde gözlemlenir. Bu hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Yeni doğanlarda meydana geldiği zaman bazı ilaçların kullanımı yapılabilir.

HIV/ AIDS; bu virüsün insan vücuduna girmesi ile birlikte hayati ve kronik şekilde sorunlar yaratır. Bu virüsler insanların bağışıklık sistemine zarar verecektir. Ayrıca insanların bu virüsler ile savaşmasını engeller. Hastalığın gelişmesini engelleyecek ve yavaşlatacak olan ilaçların kullanımı yapılır.

Vaskülit; kan damarlarında meydana gelen iltihaplanma sonucunda, kan damalarındaki yaralanma sonucunda kalınlaşma ve güçsüzleşme meydana gelir.  Bazı kişiler bu sorundan tedaviye gerek kalmadan iyileşir. Bazı kişilerde ise bu sorun uzun süre devam eder ve ilaçlar ile tedavi edilmesi gerekir.

Multiple Myelom; insan vücudunda enfeksiyonlar ile savaşmakta olan antikorlar üreten beyaz kan hücreleri ve kemik iliğinde var olan plazma hücreleri etkilenir. Bazıları ilk dönemlerde herhangi bir belirti vermezken, bazı kişilerde böbrek, kan değerlerinde ve bağışıklık sisteminde değişimlere neden olur.

Hepatit; karaciğerde meydan gelen iltihaplanmadır. Ameliyat ve bazı ilaçların kullanılması ile tedavi edilir.

Corhn hastalığı; sindirim sisteminde bulunan iltihaplanmalar ile alakalı bir hastalıktır. Ameliyat, ilaçlar ve beslenme ile alakalı düzenlemeler tedavi için kullanılır. İlaçların düzenli şekilde kullanılması tedavi açısından önemlidir.