Lösemi Hastalığında WBC Değerleri Hangi Aralıklarda Olmalıdır?

Lösemi, diğer adı ile kan kanserinin teşhisi için WBC değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Genellik bu hastalık küçük yaştaki kişilerde görülür. WBC değer aralıkları ne olmalıdır?

BC değeri lösemi tanısı konulması açısından oldukça önemlidir. ‘White Blood Cells’ yani Beyaz Kan Hücreleri tanımının kısaltması olarak kan tahlillerinde yer edinmiştir.

Kan Testinde WBC Değeri Nedir?

Kan kanseri olarak tanımlanan Lösemi bilhassa bağışıklık sisteminin gelişim aşamasında olduğu çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır. 16 yaş ve altı sınıra bakıldığında her yıl binlerce çocuk bu amansız hastalığa yakalanmaktadır. Lökosit olarak tanımlanan akyuvarlar vücudumuzda yalnızca toplam kan miktarının %1’i kadar bulunur. Fakat mikrop, virüs, enfeksiyon gibi viral rahatsızlıklardan korunmamızı sağlamaya yeterlidir.

Bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğu için Lösemide WBC değeri en önemli faktör olarak görülür. Aynı zamanda diğer rahatsızlıkların teşhisi için ciddi bir öneme sahiptir. WBC değerleri referans değerlerinden düşük ise Lösemi teşhisi konulma ihtimali vardır. Fakat burada da yaş, cinsiyet, gebelik gibi hormonel değişimler göz önüne alınacağı için doktorunuzun değerlendirmesi önemlidir.

WBC değeri kaç olursa Lösemi teşhisi konur gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Fakat burada Eozinofil, Monosit, Lenfosit, Nötrofil ve Bazofil olmak üzere 5 farklı WBC yani Lökosit türü olduğunu bilmek gerekir. Yoğunluk Nötrofil üzerinde %65 gibi ciddi bir oranla olsa bile kemik iliğinde üretilen akyuvarlar diğer testler ile bir arada değerlendirilmelidir. Lösemi WBC değerleri üzerinde aşağıdaki referans aralıklarıyla ölçümlenerek teşhis edilir.

Lösemilerde WBC Değeri Kaç Olur?

Öncelikli olarak kan değeri mikrolitre başına düşen akyuvar açısından 4.000’in altındaysa buna WBC düşüklüğü denir. Eğer mikrolitre için Lökosit oranı 11.000 ve üzerindeyse bu kez yüksekliği gündeme gelir. WBC değeri nasıl yükselir sorusunun sebebi ise düşüklüğünden ötürü Lösemi teşhisi konulmasından kaynaklanır. Eğer az sayıda Lökosit bulunuyorsa vücudun bağışıklığı günden güne erir. Haliyle enfeksiyon ve hastalık riski maksimum noktaya taşınır.

Akyuvar Değeri için Yaş Aralığı Olması Gereken Akyuvar Değerleri
Prematüre 9,00 – 30,00 K/mm³
0-1 Ay 9,40 – 34,00 K/mm³
2-12 Ay 5,00 – 19,50 K/mm³
1-3 Yaş 6,00 – 17,50 K/mm³
4-5 Yaş 5,50 – 15,50 K/mm³
6-15 Yaş 4,50 – 13,50 K/mm³

15 yaşına kadar ve sonrasında minimal düzeyi 4.50 K/mm³ seviyesinde görüldüğünden risk durumu açıkça ortadadır. Test değerleri karşılaştırılırken birçok farklı unsur göz önünde bulundurulur. Eğer kan değerleriniz alt sınırın çok altındaysa Lösemi veya farklı bir rahatsızlığın habercisi olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde üst sınırların üzerinde bir WBC yüksekliği olursa lösemi teşhisine sebep olabilir.

Lösemilerde WBC Testi Dışında Hangi Tahliller Yapılır?

Lösemide WBC değerleri dışında birçok farklı tahlil yapılmaktadır. Keza AIDS, Hepatit gibi enfeksiyonlar olabileceği gibi kan kanseri yani Lösemi teşhisinin koyulabilmesi sadece WBC değerine bağlı değildir.

Lösemi hastalarında WBC ne kadar yükselir sorusunun cevabı üst sınırın 10 katını aşabilecek bir cevaba sahiptir. Özellikle orta yaşı geçtikten sonra 190.000 K/mm³ ve üstünde WBC test sonucu alındığı sıkça görülür. Bu noktada farklı testlerle vücudun tüm anomalileri ortaya çıkartılmalıdır. Aşağıdaki testler ise Lösemi riski taşıyan kişilerde mutlak suretle uygulanır.

  • Kan Testi
  • Fiziksel Muayene
  • Kemik İliği Testi
  • Sitogenetik Testleri
  • PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi
  • FISH (Floressan in Situ Hibridizasyon) Testi
  • Periferik Yayma
  • BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Testi

Tamamının neticesinde WBC değerleri gözlemlenir ve teşhis koyulur. Lösemi kan değerleri hastanın vücudu, metabolizması, yaşı ve cinsiyetine göre farklı değerlerde farklı sonuçlar yansıtabilir. Bu sebeple referans aralıklarından ziyade doktorunuzun detaylı tetkikleri çok daha önemlidir.