Lökosit Normal Değer Referans Aralıkları Kaç Olmalıdır?

Lökositlerin yani beyaz kan hücrelerinin normal değer aralıklarında olması çok önemlidir. Bu aralıklarda değilse bir hastalığa ya da enfeksiyona işaret edebilir.

Lökosit Normal Değerleri Kaç Olmalı ve Referans Aralıkları

Beyaz kan hücreleri ya da lökositler iki farklı gruba ayrılmaktadır: granülositler ve nongranülositlerdir.

  • Nötrofiller, bazofiller ve eozinofiller içermekte olan granülositler, hücrenin sitoplazmasında granüllere sahiptir. Nötrofiller, bazofiller ve eosinofiller ayrıca multilobed çekirdek içermektedir. 
  • Nongranülositler beyaz kan hücreleri, monositler ve lenfositler granüller içermez ve nonlobüler çekirdekleri içerir. Bunlara bazen mononükleer lökositler adı da verilir.

Beyaz kan hücrelerinin ömürleri 13 ila 20 gün arasındadır. Bundan sonra lenfatik sistemde tahrip olmaktadırlar. Olgunluğa ulaşmamış lökositler önce kemik iliğinden kana salınırlar. Lökositler fagositoz olarak adlandırılan bir sürece girdiğinde enfeksiyonlar ile savaşırlar. Fagositoz esnasında lökositler yabancı organizmaları çevreleyerek yok etmektirler. Beyaz kan hücreleri ayrıca vücudun bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak antikorları üretirler, nakleder ve dağıtırlar. Bunca görevi olan lökositinlerin normal sayımı esnasında elde edilen değerleri de normal çıkmalıdır. Normal olmayan lökosit değerleri lösemi, enfeksiyon gibi birçok soruna işaret edebilir. Lökosit değeri kaç olmalı kapsamında normal aralık, kan mikrolitresi başına 3,500 ile 10,500 lökosit (mcL) arasındadır. Bebekler ise çoğunlukla yaş ilerledikçe kademeli şekilde WBC ile doğar. Normal lökosit kaç olmalı;

Yaş

Kan mlc’si başına beyaz kan hücreleri

Doğumdan sonra

9,000 ila 30,000

1- 7 gün arası

9,400 – 34,000

8-14 gün arası

5,000 ila 21,000

15 gün – 1 ay arası

5,000 ila 20.000

2 ila 5 ay arası

5,000 ila 15000

6 ay ila 1 yıl

6,000 ila 11,000

2 yıl

 

3-5 yıl

5,000 ila 12,000

6 ila 11 yaş

4,000 ila 12,000

12-15 yıl arası

3,400 ila 10,000

Yetişkinler

3,500 ila 10,500

Bu aralıklar laboratuvarlarda değişkenlik gösterebilir. Kan hacmi diğer ortak ölçümü, kübik milimetre veya mm3`tür. Bir mikrolitrelik ve kübik milimetre aynı miktardır.

WBClerin Normal Yüzdeleri

WBC Türü

Genel BBC Sayımı Normal Yüzdesi

Nötrofil

Yüzde 45 ila 75

Lenfosit

Yüzde 20 ila 40

Eozinofil

Yüzde 7`den az

Monosit

Yüzde 1 ila 10

Bazofil

Yüzde 3`ün altında

 Normalden daha yüksek ya da daha düşük lökosit sayısı, altta yatan bir durumun belirtisi olabilmektedir. Bundan dolayı lökosit sayısı verileri alındıktan sonra araştırılması gerekir.

Anormal Lökosit Sayısı Belirtileri

Normal olmayan lökosit sayımı genelde aşağıda bulunan sorunların yaşanmasına sebep olur;

  • Baş ağrısı
  • Titreme
  • Ateş
  • Vücut ağrıları

Bunlar dışında lösemide ve diğer hastalıklarda farklı belirtiler meydana gelebilmektedir. Özellikle lösemide yüksek değerleri fazlasıyla gözlemlendiğinden dolayı bazı kişilerde belirtilere bile neden olmayabilir. Altta yatan sorun göz önüne alınarak uzman hekim tarafından lökosit değerleri konusunda sık şekilde değerlendirme yapılır. Zaten lösemide ve diğer kanser türlerinde tedaviyi ve hastalığı takip etmek adına uzman hekimler her daim tam kan sayımı yapılmasını ister. Lökosit değerleri sayımı için uygulama sağlık personeli tarafından yapılır. Koldan ya da el üstünden alınacak olan kan örneği bu değerler için yeterlidir. Kan alımı sağlık personeli tarafından birkaç dakika içinde yapılır. Sadece iğnenin girişi esnasında hafif düzeyde bir ağrı ya da huzursuzluk hissedilebilir. Sağlık personelleri iğnenin gireceği bölgeyi enfeksiyon kapmaması adına daha önceden temizler. Kol bölgesine de elastik bir bant takar. Bu bant sayesinde damarlar daha çok kan ile dolar. Yani iğnenin gireceği bölge daha kolay şekilde belirlenir.