Diyalize Girmek İçin Kreatinin Değeri Kaç Olmalıdır?

Kas hareketleri sonucu atılan keratinin maddesi insan vücudunda 10.0 mg/dL ve üzeri olduğunda diyaliz gerektirir.

Diyalize Girmek İçin Kreatin Değeri Kaç Olmalıdır?

Kasların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için mutlaka belirli bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji ise kreatin maddesi tarafından sağlanır. Kasların hareket etmesi için kullanılan kreatin bir süre sonra kreatinin adı verilen atık bir maddeye dönüşür. Vücut içerisinde miktarı artan kreatinin ise kana karışır. Kan içerisinde biriken bu maddenin dışarı atılması ise böbrekler yoluyla olmaktadır.

Vücut içerisinde miktarı artan kreatinin böbrekler yoluyla atılamaz duruma geldiğinde ise kişilerin diyalize girmesi gerekmektedir.

İnsanlar kaslarını sürekli olarak kullandığından dolayı vücutta kreatin yükselmesi sıkça rastlanabilecek durumlardan biri olmaktadır. Kreatin kaç olursa diyalize girilir, kimler kreatin yüksekliği nedeniyle böbrek nakli yapabilir gibi konularda ise mutlaka bir doktor ile görüşmek gerekmektedir.

Kreatinin Yüksek ve Düşük Değerleri

Kreatin genellikle kırmızı et ve balıkta bulunan bir bileşiktir. Vücuda enerji sağlayan bu bileşik 1 kilo ette 1 gram kadar bulunmaktadır. Kaslarda depolanan kreatin bileşiği erkeklerde daha fazladır. Yetişkinlerdeki kreatin bileşiği miktarı ise bebeklerdekinden daha fazla olmaktadır.

Sağlıklı kişilerde kreatinin yani kana karışan atık miktarının 10.0 mg/dL ve altı olması gerekir. Bu miktarın artması demek yetişkin kişilerde böbrek rahatsızlığının ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Sağlıklı çocuklarda ise ideal kreatinin miktarının 2.0 mg/dL ve daha altı olması gerekmektedir. Bu oranın üzerine çıkıldığında böbrek sorunları ortaya çıkabileceği gibi ilerleyen zamanlarda çocuklar diyalize girmek zorunda da kalabilir.

Kreatin Değeri Ölçümü

Kasların çalışması ile dışarı atılan kreatinin bileşiği kan içerisinde gezinerek böbrekler kanalıyla dışarı atılmaktadır. Ancak böbreklerde yoğun miktarda kreatinin birikmesi sonucu böbrekler bu miktardaki bileşiği sindiremeyebilir. Genellikle böbreklerde ağrı ile kendini gösteren bu durum karşısında kişiler doktora başvurabilirler. Tıpta ise böbreklerde meydana gelen bu durumun anlaşılması için iki farklı test uygulanmaktadır.

Hem kan hem de idrar kombinasyonu ile birlikte uygulanan kreatinin klirensi diğer adıyla Ccr en sık kullanılan test olmaktadır. Bu test ile kişinin vücudundan ne kadar kreatinin atıldığı anlaşıldığı gibi kreatinin ne kadarının filtrelendiği de anlaşılmaktadır.

İkinci olarak uygulanan test ise kanda biriken kan üre azotunun kreatinin miktarına oranı ile anlaşılmaktadır. Bu testte ilk testte olduğu gibi kan üzerinden incelemelerle sonuç vermektedir. BUN testi olarak da bilinen bu test böbreklerin hasar alıp almadığını, çalışır durumda olup olmadığını da kontrol etmesinden dolayı diğer teste göre daha genel bir sonuç vermektedir.

Kreatin Yüksekliği Tedavisi

  • Sağlıklı bir insan vücudunda bulunması gereken kreatinin miktarı 10.0 mg/dL olduğundan dolayı bu miktarın üzerine çıkan kreatinin değeri nedeniyle kişilerde böbrek sorunları başlayacaktır. Böbreklerin yeterince süzemediği bu bileşik kişilerde çeşitli sorunlara neden olacağı gibi bir süre sonra böbreklerin hasar almasına ve çalışmaz duruma gelmesine de neden olabilir. Böyle bir durumun ortadan kaldırılması için kişilerin 10.0 mg/dL üzeri değerlerde diyalize girmesi gerekmektedir.
  • Çocuklarda 2.0 mg/dL sınırında olan ve ya daha üzerinde olan kreatinin miktarı nedeniyle böbrekler çalışmaz duruma gelebilir ya da hasar alabilir. Yapılacak testlerde bu bileşiğin yüksek çıkması halinde çocuğun diyalize girmesi gerekir. Böbrek yetmezliği gibi sorunlara neden olabilen bu durumun ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kişilerin düzenli olarak doktor kontrolünde bulunması gerekmektedir.

Böbreklerin günlük dakikada 15 ml süzme işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Bu miktarın altına düştüğünde görevini yeterince yerine getirememiş olur ve böbrek yetmezliği baş gösterir. Kreatin miktarının yüksek olması halinde ise normal kabul edilen bu değerin daha da altında atık dışarı atılacaktır. Doktorlar böyle bir durumda kişilere diyalizi önermektedir.