İkiz Gebeliklerde Kan Değerleri ve Test Sonuçları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İkiz gebeliklerde yapılan kan testlerinin sonuçları, normal gebeliklerden farkları ve ikiz gebeliklerde kan değerlerinin nasıl olması gerektiği hakkında tüm detaylar ve genel bilgiler yazımızda.

İkiz Gebelik

İkiz gebelikler normal gebeliklere göre daha az görülen hadiseler olduğundan birçok insan bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değildir. İkiz gebelikler, oran olarak genellikle doğal gebeliklerin 80`de 1`inde görülen türlerdir. Ancak tüp bebek tedavisi görenlerde ve hamilelik oluşumu için ilaç kullananlarda bu oranın yükselmesi muhtemeldir. Bu tür gebelikler idrar testi ve kan testi ile kesin olarak saptanamaz. İkiz gebeliklerin de kendi içinde iki ayrı oluşum şekli bulunmaktadır. Bunlar; monozigotik (tek yumurta ikizi) ve dizigotik (çift yumurta ikizi) oluşumlardır. Monozigot oluşumlara eş (identik), dizigot oluşumlara ise kardeş (fraternal) denir. İkiz gebelik hadiselerinin yalnızca onda birlik bir kısmı monozigotlardan oluşur.

İkiz gebelikler diğer gebeliklere göre daha risklidir. Bu tip gebeliklerde kansızlık olayı görülebilir, düşük ve erken doğum riski daha yüksektir, ikizden ikize tranfüzyon gerçekleşebilir, yüksek tansiyon, bulantı ve kusma hadiseleri normal gebeliklere oranla daha sık görülür. Ancak bu belirtiler dış gebeliğin veya başka bir rahatsızlığın belirtileri de olabileceğinden, bu olağandışı belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora gidilmelidir.

Çoğul gebelikler genellikle 37 yaş üzerinde doğum yapan bayanlarda, uzun boylu ve kilolu bayanlarda, tüp bebek tedavisi görenlerde, anne hikayesinde ikiz gebelik olanlarda ve gün ışığına yoğun şekilde maruz kalınan ülkelerde yaz aylarında daha sık görülmektedir. Çoğul gebeliklerde genellikle iki bebeğin de baş kısmından geldiği durumlar haricinde genelde sezaryen doğum yapılması uygun görülür. Normal doğumlar bu tür gebeliklerde sıkıntılı bir süreç olmaktadır. Aynı zamanda ikiz gebeliklerde gebeliğin tek yumurta ikizi mi yoksa çift yumurta ikizi mi olduğu yalnızca ultrason testi ile anlaşılmaktadır. İlk haftalarda anlaşılması imkansız olan bu durumun anlaşılabilmesi için en iyi süre 9 ve 14. haftalar arası dönemdir. Daha sonraki süreçte ise anlaşılması gittikçe daha da güçleşir. Bu haftalar arasında plesenta sayısına ve zarların şekline bakılır. Eğer tek plesenta görülüyorsa bu tek yumurta ikizleri olduğu anlamına gelir, eğer plesenta çift ise de düşük bir ihtimalle tek yumurta ikizi olabilmekle beraber büyük olasılıkla çift yumurta ikizidir. Cinsiyetin saptanabildiği durumlarda cinsiyetler farklı ise kesin olarak çift yumurta ikizidir. 

İkiz Gebelikteki Kan Testi Değerleri

Son Adet Tarihi  HCG (mIU/ml)
3 hafta 10 – 50
4 hafta 3 – 426
5 hafta 19 – 7,340
6 hafta 1,080 – 56,500
7 – 12 hafta 7,650 – 288,000
13 – 16 hafta 13,300 – 254,000
17 – 24 hafta 4,060 – 165,400
25 – 40 hafta 3,640 – 117,000

Çoğul gebeliklerde genellikle kan değerleri normal gebeliklere göre fark edilir bir değişkenlik göstermektedir. Gebeliğin ilk haftalarından itibaren artmaya başlayan ve bir dönem sonrasına kadar her 48 saatte bir ikiye katlanarak artmaya devam eden ßHCG değerleri çoklu gebeliklerde normal gebeliklere oranla daha hızlı bir artış gösterir ve katlanarak artış hızı 48 saatte 3 kata kadar çıkabilir. Ancak yine de bu artış kesin olarak ikiz gebelik olduğu anlamına gelmemektedir. İlk kontrollerde ve kan testi aşamasında değerler normal gebelikten daha yüksek değerlerde ise bu testler değerleri ve değişimlerini gözlemleyebilmek adına en az 1 kez daha iki üç gün aralıkla tekrarlanmalı ve normal dışında bir artış ve anemi gibi olağan dışı bir durum yeniden saptanırsa ultrason yardımıyla bakılmalıdır. Gebeliğin ilk dokuz ve on dördüncü haftaları arasında ultrasonda ikiz gebelikler kesin sonuç alınacak şekilde saptanabilir. Ancak şu da bilinmelidir ki çoğul gebelik durumu yaşayan annelerin yüzde seksenlik bir kısmı ikiz bebek dünyaya getirmektedir. Kalan yüzde yirmilik kısmı ise ikizin kaybolması durumuna maruz kalarak tek bebek dünyaya getirmektedir.