İdrarda Yassı Epitel Hücre Görülme Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Yassı epitel, vasküler endotel olarak adlandırılan kan damarı çeperi, özofagus olarak adlandırılan sindirim sistemi kanalları ve deri epidermisi üzerinde doğal olarak bulunan hücrelerdir.

İdrarda Yassı Epitel Hücre Görülmesi 


İdrar Tahlilinde Görülen Yassı Epitel Hücreleri 

Epitel; mukoza ve ürogenital yol dahil olmak üzere vücudun her yerindeki kan damarları ve organlar arasındaki boşlukları dolduran hücre tabakasıdır. Bir astar gibi boş yüzeyleri kaplar. Yassı epitel hücreler vasküler endotel olarak adlandırılan kan damarı çeperi, özofagus olarak adlandırılan sindirim sistemi kanalları ve deri epidermisi üzerinde doğal olarak bulunur. Bu hücreler üzerinde damar yapı bulunmaz ve hücrelerin birbirleri ile iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ölen hücreler idrar ve terle atılarak yerlerine yeni hücreler üretilir. 

İdrar, böbrekler ve üriner sistemden geçerek vücuttan dışarı atılır bu sırada farklı epitel hücrelerle temas halindedir. Bu açıdan genellikle idrar tortusunda 3 farklı türde epitel hücre bulunmaktadır. Bunlar; skuamöz, renal ve geçiş epitel hücreleri olarak tanımlanan hücrelerdir.

Sağlıklı bir insanda idrar tahlilinde görülen yassı epitel hücre sayısı 15-20 hücreden azdır. 

Sigara kullanımına bağlı KOAH ve amfizem gibi hastalıklarda hücre yapılarında metaplazi olarak tanımlanan değişimler gözlenir. Metaplazi, akciğer bronşları üzerinde yer alan silyalı epitellerin yassı epidele dönüştüğü bir hastalık olarak tanımlanabilir. Metaplazi ile artan yassı hücreler idrar tahlillerinde ortaya çıkar ve sıklıkla bir hastalık ile ilişkilidir. Farklı organlarda hızla artan metaplazi kanser gibi hücre yapısını bozan hastalıklara işaret eder. Doğru tanı sadece fiziksel kontroller ve tahlil sonuçlarına göre belirlenir.

Gebelik Döneminde İdrarda Yassı Epitel Hücre Görülmesi 

 Gebelik döneminde ve sonrasında hormonlar daha üretken haldedir ve vücut kendini yeniler. Aynı zamanda plasenta da gelişim halindedir. Bu açıdan idrarda yassı epitel görülmesi normaldir hatta yassı epitel hücreler dışında birçok farklı epitel hücre daha idrarla birlikte vücuttan atılabilir.Burada önemli olan hastalıkla ilişkilendirilebilecek diğer semptomların varlığıdır. Örneğin, idrara çıkarken yanma hissi, kasık bölgesinde ağrı ya da sancı şikayetleri tahlil sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Gebelikte idrarda yassı epitel olması korkulacak bir durum değildir. Hormonsal değişimlerden kaynaklı olmayan durumlarda sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları düşünülmelidir. Bol su içmek, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalarla beslenmek bu dönemi daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. 

Gebelik döneminde düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli ve gebelik aşıları doktorunuzun uygun gördüğü tarihlerde yaptırılmalıdır. 

Gebelikten önce diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı olan kişilerde idrarda yassı epitel hücre görülme ihtimali daha yüksektir. Daha önce bu hastalıklardan muzdarip olanlar hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar konusunda kadın doğum uzmanı olan doktorlarını bilgilendirmelidir. 

Tetkik ve Tedavi Yöntemleri

İdrarda yassı epitel hücrelere rastlanması durumunda hastanın şikayetleri ve diğer tahlil sonuçları baz alınarak altta yatan nedenler araştırılır. Gebelik dönemi, zorlu egzersizler, bağışıklık sisteminin zayıflaması, böbreklerde taş gelişmesi, diyabet, prostat, nefrotik sendrom endikasyonu, E.coli bakterisi, üriner sistemlerde mantar görülmesi, renal parankim bozuklukları, rahim ağzı yaraları, metaplazi, kontaminasyon gibi durumlar idrar tahlilinde yassı epitel hücrelerin bulunmasına neden olabilir. Bulunan hücreler dışında idrarın rengi, bulanıklık oranı, bakteri kültürü, kreatinin düzeyleri, konsantrasyon içinde kristal yapıların varlığı (özellikle yüksek kolestrol hastalarında bulunur) ve kimyasal bileşenleri tetkik ve tanı sürecinde önemli rol oynar. 

Doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda idrar tahlillerinin yanı sıra kan tahlili ve ultrason gibi görüntüleme testlerinden faydalanabilir. 

Tedavi süreci sıklıkla altta yatan hastalığın tedavisine yönelik olarak yapılmaktadır. İlişkili bazı hastalıklarda tedavi süreçleri şöyledir; 

Enfeksiyona bağlı durumlar; Üriner sistemde iltihap, E. Coli bakterisi ve viral enfeksiyon görülmesi durumunda antibiyotik tedaviler yaygın olarak kullanılır. Doktorunuz bol su içmenizi önerebilir.

Böbrek hastalıkları; İdrarda yassı epitel hücre görülmesi böbrek yetmezliği, böbrek taşı, polikistik böbrek hastalığı gibi birçok böbrek hastalığında yaygındır. Tedavi ancak doğru teşhisle mümkün olmaktadır. 

Rahim ağzı yaraları; Vajinal bölge ve rahim ağzı yaralarında idrarla birlikte epitel hücre döküntüleri görülebilir. Tedavi sürecinde yaralı bölge yakılır ve kontrol amaçlı detaylı kanser taraması istenebilir.

Gebelik döneminde; Alt karın bölgesi ve kasıklarda ağrı yok ise bu durum hormonsal değişimlerle alakalı kabul edilir ve herhangi bir ilaç kullanımı önerilmez. 

Mantar hastalıkları; Üriner sistem üzerinde gelişen mantar enfeksiyonlarında antifungal ilaçlar kullanılmaktadır. 

Kanser; Kanser sıklıkla hücreler üzerinde bozulmaya ve değişmeye yol açar. Hem hastalık sürecinde hem de tedavi sürecinde yapılan tahlillerde epitel hücreler görülebilir. Tedavi süreci kanserin türüne ve evresine göre belirlenmektedir. 

Şeker, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol hastalarında hastalığın dengede tutulması önemlidir. İlaçların düzenli kullanılması enfeksiyon gelişme ihtimalini düşürür.