İdrar Tahlilinde Pozitif veya Negatif Sonuç Durumu

Gebelik testinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan idrar tahlili; doğru kullanıldığı takdirde hata payı düşük, çabuk sonuç veren ve maliyetli olmayan bir teşhis yöntemi olarak ifade edilebilir.

İdrar Testinin Negatif Çıkması 

 Hemen herkesin bildiği üzere idrar tahlili, gebelik testinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem ve pozitif ya da negatif olmak üzere iki farklı sonucu mevcut.

İdrar testinin avantajları; kolay temin edilebilir olması, hamile olduğunu düşünen ya da uman bireyden başka kimsenin testin sonucunu öğrenememesi ve büyük ölçüde doğru sonuç vermesidir.

Burada büyük ölçüde doğru sonuç verir ifadesine ayrı bir parantez açmak gerekir. Yapılan araştırmalar neticesinde, idrar tahlilinin gebelik teşhisindeki başarı oranının % 95 gibi çok yüksek bir oran olduğu belirlenmiştir. Elbette aksi durumların da varlığı mevcuttur fakat görüldüğü üzere idrar tahlilinin yanılma olasılığı bir hayli düşüktür.

Tahlilin temelinde; yalnızca hamilelik döneminde salgılanan HCG hormonunun tespit edilmesi yatar. Bu aşamada HCG hormonu salgısı yapılsa dahi idrar ile vücutta dışarı atılması için bir süre geçmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Bir diğer ifadeyle; “İdrar testi negatif çıktı fakat hamileyim.” söylemlerinin doğru olma ihtimali bir hayli yüksektir.

İdrar testi negatif çıkmasına rağmen hamile olan bireylerin durumu; hamilelik hormonunun kanda yükselmesine yani bireyin gebe olmasına rağmen idrar ile dışarı atılacak düzeyde olmaması ya da idrarda tespit edilemeyecek düzeyde bulunmasıdır.

Bu nedenle de; bireyler, hamile kalma ihtimallerini göz önünde bulundurarak gebelik testi yapacak iseler, adet gecikmesinden sonra en az 14-15 gün kadar beklemelidirler. 

Bu aşamada bireylerin eğer adet gecikmesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra test yapmak istiyorlarsa, idrarlarını üç-dört saat kadar tutmaları gerektiğini belirtmek gerekir. Bunun nedeni ise; HCG hormonu salgılanıyorsa, hormonun birikmesini sağlamak böylelikle testin doğruluk oranını yükseltmektir.

Tüm bunlara bakıldığında; tahlilin doğru zamanlarda kullanıldığı takdirde, bireyin gebelik durumuyla ilgili büyük ölçüde doğru sonuçlar vereceği ifade edilebilir.

 İdrar Testi ve Sonuçları

İlk paragraflarda da belirtildiği gibi idrar testinin temelinde, bireyin idrarında HCG hormonunun olup olmadığının tespit edilmesi yatar. Eğer bireyin idrarında gebelik hormonuna rastlanırsa test sonucu pozitif, rastlanmaz ise test sonucu negatif olacaktır. 

İdrar testi her ne kadar doğru sonuçlar verse de, imkanı olan bireyler ultrason ile gebelik kontrolü de yaptırarak sonucu teyit ettirmelidir.

Hamilelik şüphesi içerisinde olan bireylerin kullanabileceği birden fazla test mevcuttur. Sonuç ve kontrol olmak üzere iki bölüme ayrılan idrar testlerin genelinde sonuç kısmıyla ilgili şu ifadeleri söylemek mümkündür:

  • Sonuç kısmında çizgi yok ise; negatif yani gebelik yok.
  • Sonuç bölümünde çizgi var ise; pozitif yani testi uygulayan birey gebe.

Filmlere dahi konu olan çift çizgi ve tek çizgi kavramının izahı görüldüğü üzere gayet basittir. 

İdrar testleriyle ilgili komplike kısım, testin zaman zaman hatalı sonuç vermesidir. Bu durumun nedenleri ise aşağıdaki gibi listelenerek detaylandırılabilir:

  • Testin son kullanma tarihinin geçmiş olması yahut yapısal bir bozukluğunun olması bireyi gebe olup olmadığı noktasında yanıltabilir.
  • Bir önceki paragraflarda da belirtildiği gibi bireyin idrar testini erken uygulaması ve bunun neticesinde idrarda hamilelik hormonunun varlığının tespit edilememesi.

Gebelik testinin birey yaşantısındaki etkileri düşünüldüğünde hatalı sonuçların ortaya çıkartabileceği olumsuz etkiler daha açık bir biçimde görülür. Bu nedenle; bireylerin, tahlil yapmadan evvel belirtilen yönergelere uyması ve en azında bir-iki hafta bekledikten sonra tahlili uygulaması gerekir.

Belirtilen yönergelere uyulduğu takdirde gebelik tahlilinin hata oranı oldukça düşük seviyelere inecektir.

 Son olarak gebelik tahlili pozitif çıktığında bireylerin vakit kaybetmeden hekim kontrolüne başvurmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Birey gebe olsa dahi ortaya birçok farklı komplikasyonunun çıkma ihtimali vardır ve bunların erken teşhis edilerek önlemlerin alınması hem annenin hem de bebeğin geleceği için büyük önem taşır.