İdrar Tahlili

İdrar tahlili sırasında görülen protein miktarı böbrek fonksiyonlarının takip edilerek böbrek hasarı varlığında hasarın hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Adet döneminin gebeliğe hazırlık evresi olduğu ve döllenme olmaması durumunda bu dokunun vücuttan uzaklaştırıldığı dönem olarak bakılırsa, adet yaşanların tahlili yapmasa gerek olmadığı söylenebilir.

İnsan yaşantısı üzerinde ölümcül etkilere sahip olabilen dış gebelik, idrar testinden pozitif çıkması dolayısıyla teşhisi buna bağlı olarak da tedavisi hayli zor olan bir hastalık olarak tanımlanabilir.

İdrar tahlilinde pH değerinin yüksek olması kişinin çok fazla et ve ürünlerini tüketmesi sonucunda ya da idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar sonucunda yüksek çıkması mümkündür.

İdrar tahlilleri, sağlık ocaklarında ve hastanelerde yapılmaktadır. Adet gören kadınların ve antibiyotik kullanan kişilerin idrar örneği vermemeleri gerekmektedir. İdrar laboratuvarda test edilir.

Gebelik testinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan idrar tahlili; doğru kullanıldığı takdirde hata payı düşük, çabuk sonuç veren ve maliyetli olmayan bir teşhis yöntemi olarak ifade edilebilir.

Tam idrar tahlili SGK kapsamında yapılmakta olan ve test içerisinde pH değeri, Lökosit, Protein, Ürobilinojen, Keton ve Eritrosit değerlere bakılır. İdrar tahlili yapıldığında uyuşturucu da görülebilir.

İdrarda kan görülmesi: idrar yolu enfeksiyonları, mesane kanseri, böbrek hastalıkları, prostat hastalıklarından kaynaklanabilir. Tahliller Özel ya da devlete bağlı hastane ve sağlık ocaklarında yapılır.

Kanda ki hemoglobin fazla salgılanması sonucunda, böbreklerden kan süzülürken fazlası idrar ile dışarıya atılır. Bunun sonucunda da idrar tahlilinde görülür. Altında yatan bir hastalık bulunmaktadır.

Tüp bebek transfer süreci öncesi ve sonrasında LH sonuçlarını değerlendirmek amacıyla idrar testleri istenmektedir. Bu testler gebelik için en uygun dönemin belirlenmesi ve gebeliğin takibini sağlar.

İdrar kültür testinde üreme oldu ise bu durum  kişide hastalık bulunduğuna  işaret ederken test sonucunda üreme olmaması demek ise herhangi ciddi bir hastalığın olmadığı anlamını taşımaktadır.

Ph değeri asit ve bazın ortalamasını temsil eder. İdrardaki pH değerinin ortalama bir seviyede tutulması gerekmektedir. Ph değerinin düşüşü ile vücutta bazı olaylar gerçekleşir.

İdrar yolu enfeksiyonları ya da şeker hastalığı neticesinde idrar tahlili istendiği zaman sonuçlar normal değerler arasında olmaması durumunda bir sağlık sorununa neden olacaktır.