Gebelik Döneminde Albümin Sorunu Ne Anlama Gelmektedir?

Gebelik dönemi içinde anne adayında meydana gelen albüöim düşüklüğü tedavi edilmez ve kontrol edilmezse gebelik zehirlenmesi sorunu ortaya ç.ıkartır. bu da anne adayını zor durumda bırakır.

Hamilelikte Albümin Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer içerisinde sentezlenerek kan içerisinde bulunan farklı monekülleri bağlayan ve taşıyan proteine albümin adı verilir. Kan içerinde yer alan protein oranının % 60’ını albüminden oluşmaktadır. Bu protein kan içerisinde yer alan en çok protein olarak bilinir. Hamilelik sürecinde kanda yer alan albümin miktarı normal bireylerle karşılaştırıldığında daha düşük oranlarda seyrettiği görülür. Bu oransal düşüklüğün başlıca nedeni ise idrar yolu ile albüminlerin dışarı atılmasındaki oransal artış ve kan hacminin yükselmesi (hemodülisyon) dur.

Bununla birlikte gebelik döneminde böbreklerin albümine karşı geçirgenliği daha fazla olduğu gözlenmektedir. Standart bir hamilelik sürecinde idrar yolu ile günde 300 mg civarında albümin protein in dışarı atılmasının normal olduğu kabul edilmektedir. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşen albümin atılımı ve beraberinde oluşan tansiyon yükselmesi durumunda ise gebelik zehirlenmesi (preeklamsi) meydana gelmektedir. Bu dönemde böbreklerin çalışma seviyesindeki çalışma nedeni ile hamileliğin son aylarına gelindiğinde albümin oluşumunda yükselme olduğu görülür.   

Bu yükselme neticesinde ise hamile olan kişinin tansiyonunda yükselme ve baş ağrısı şikâyetleri ortaya çıkar. Göz kapakları el ve ayaklarda da şişme ve ödemler meydana gelir. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşıldığında yemeklerde tuz kullanım alışkanlığından vazgeçilmeli ve özellikle akşam yemeklerinde et ve et ürünlerinin tüketilmemeli bunu yerine sebze, meyve, komposto, pirinç ve sebzeli çorba, mısır püskülü çayı gibi gıdaların tüketilmesi son derece faydalıdır.

Yetişkin bireylerde albümin proteininin normal değer aralığı 3,5/5,5 g/dl aralığındadır. Gebelik dönemi içinde albümin normal referans aralıkları;

Birimler

Gebe olmayan kadın

İlk üç aylık dönem

İkinci üç aylık dönem

Üçüncü Trimester

  g / dL

4.1 – 5.3

3.1 – 5.1

2.6 – 4.5   

2.3 – 4.2

g / l

41 – 53

31 – 51

26 – 45

23- 42

Albumin Yüksekliği ve Düşüklüğü

Kanda bulunan albümin seviyesinin yükselmesi ile doğru orantıda ortaya çıkan herhangi bir hastalık bulunmamaktadır. Albümin artışının başlıca sebebi dehidrasyon neticesinde meydana gelen durumlardır. Kan içerisinde bulunan albümin protein seviyesindeki azalmaya sebep olan durumların bazıları karaciğer içerisindeki albümin protein sentezinin azalmasından meydana gelir. Azalma belirtileri gösteren diğer sebeplerin başında ise böbreklerden idrar yolu ile albümin protein atılımının artış göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Bu belirtilerin yanı sıra beslenme düzeninin bozuk olması, karaciğerin fonksiyonlarının bozulmasına neden olan çeşitli hastalıklar, hipotiroidi, alkol kullanımı, bağırsaklar içerisinde protein emiliminin azalmasına neden olan crohn hastalığı, hamilelik, geni ş derecede yanık oluşumu, aşırı hidrasyon ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar azalmaya neden olmaktadır.

Gebelikte (hamilelikte) Albümin Düşüklüğü

Hamile olan bireylerin kanında bulunan albümin değeri hamile olmayan bireylere oranla daha düşük seviyede seyretmektedir. Hemodilüsyon (kan hacmindeki yükselme) ve böbreklerin gebelik döneminde daha fazla geçirgen olması neticesinde idrar yolu ile albümin atılımın da artış meydana gelmektedir.   

Gebelikte aşırı düzeyde kusma, beslenme konusunda var olan bozukluklar sonucunda ciddi düzeyde albümin düşüklüğü meydana gelebilir. Gebelikte albümin düşüklüğü belirtileri her anne adayında ortaya çıkmayabilir.

Hamilelikte aşırı düzeyde albümin düşükleri ve vücuttan atılması tansiyon yükselmesine neden olur. Tansiyon yüksekliği zaman içinde preekampsi yani gebelik zehirlenmesini ortaya çıkartacaktır. Hamilelikte albümin belirtileri de dikkate alınarak tahliller yapılır. Tahlil, kadın doğum uzmanının detaylı fiziki muayenesi ve ek tahliller ile sorun anlam kazanmaktadır. Bundan dolayı yapılan tahlil sonuçları konusuna mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.