Gebelik Testinde Çizgilerin Nasıl Çıkması Gerekmektedir?

Gebelik için yapılacak olan idrar testinde sonucun pozitif olması için çizgilerin tam olarak belirgin olması gerekir. Silik çıkması testin daha sonra tekrarlanmasına işaret eder.

Gebelik Testinde İkinci Çizgi Silik Çıktığı Zaman Ne Anlama Gelir?

Gebeliğin belli olmasındaki ilk işaret adet gününün gecikmesidir. Yalnız her adet gecikmesi hamile olduğuna işaret etmemektedir. Bundan dolayı gebelik testi yapılması gerekir. bu test kesine yakın bilgi verecek olan veriler sunar. Hamilelik ile alakalı şüpheler duyan kişiler ilk olarak idrar testi yapar. İdrar testini eczanelerden ve aile hekimliklerinden tedarik etmeniz mümkündür. Hamilelik testinin nasıl yapılacağı konusunda kullanım kılavuzunu detaylı şekilde okumanız ve doğru olup olmadığı ile alakalı kılavuzdaki bilgilerin hepsine sahip olmanız gerekir. idrar testlerinde hamilelik sonuçlarının olumlu veya olumsuz olduğunu belirleyecek olan idrar hemen hemen 5 dakika içinde belirginleşen çizgiler ile ortaya çıkar. bu çizgiler bazı kişilerde tamamen netleşirken bazı kişilerde de silik bir şekilde kalabilir. Bu detaylar sonuçların yanlış yorumlanmasına sebep olabilir. gebelik testinde silik çizgi değil iki adet tam olarak belirginleşmiş çiz pozitif demek için gereklidir. İki çizginin de gebelik testinin silik çıkması testin tekrarlanması anlamına gelir. gebelik testinde silik çizgi tek ise yine uygulamanın tekrarlanması gerekir. çünkü idrar çubuğunda bulunan idrar ile yapılan testlerde çizgi olumlu ya da olumsuz hamilelik belirlenmesi için yapılır. ayriyeten idrar testi ile yapılan testlerde hiç çizgi meydana gelmezse bu durumda hamile olmadığınız ortaya çıkar. yani yapılan testte çizgilerin birinin değil ikisinin de belli olması gerekir. Gebelik testinde ikinci çizginin silik çıkması durumunda testin tekrarlanması gerekir. evde kişisel anlamda yapılan idrar testleri yüzde yüz doğru olarak pozitif ya da negatif olarak sonuç vermeyebilir. Bundan dolayı idrar testinde pozitif ya da negatif sonuç olan kişilerin mutlaka hastanede kan tahlil ve tetkiklerini yaptırarak çıkan sonucu desteklemesi gerekir. gebelik testi çizgi örnekleri de aşağıda bulunmaktadır.

Gebelik Testi Kesin Sonuçlar Verir mi?

İdrar ile yapılacak olan testlerde her daim doğru sonuçlar alınmayabilir. Bazı testler direkt olarak negatif sonuçlar verebilir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. birincisi test bozulmuş olabilir. İkinci neden ise testin erken dönemde yapılmasıdır. gebelik testi silik çizgi çıkmasının nedeni de erken dönemde yapılmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda da idrar içinde başka bir hormondan kaynaklı olarak reaksiyon meydana gelebilir. testin sonucu pozitif çıksa bile sonrasında klinik olarak hamileliğin farkına varılmadan embriyo tüm canlılığını yitirir ve kanda bulunan Beta Hcg değerleri düşmeye başlar. Bu testler her daim doğru sonuçları vermeyeceğinde dolayı çizgilerin silik ya da tam çıkması sonucunda mutlaka kan tahlil ve tetkikleri ile onaylanası gerekir. idrar desteği ile yapılacak olan testler evde kendi başınıza kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz testlerdir. Üretilen her gebelik testinin kendine ait özelliği bulunduğu için kulanı talimatlarının okunması gerekir. testin ta üstünde idrar damlatılacak olan bir kısım bulunmaktadır. bazı testlerde ise idrar eme çubuğu bulunur. İdrarın damlatılma özelliği önemli olmamakla birlikte yapılan uygulamada bir damla idrar yeterli olacaktır.

Testin Yorumlanması

İdrar testlerin gelişen teknoloji ile desteklenmesinden kaynaklı olarak kullanım kılavuzlarının okunması gerekir. bu yorumlanmasında da oldukça önemlidir. Hamilelik testlerinde genellikle 3 tan pencere bulunmaktadır. bu pencerelerden tek başına olan kısmına 1 damla idrar damlatılır. Yan yana bulunan iki pencere de sonucu gösterecek olan pencerededir. Bu 2 pencere kısmından bir tanesi kontrol etme penceresidir. Testin en doğru şekilde yapılıp yapıladığını gösterir. Diğeri de negatif ya da pozitif sonuca ulaşmaya olanak sağlar. Bu pencerelerden artı ya da çizgi işaretleri çıkar bu da testin olumlu olduğu anlamına gelir. silik çıkarsa uygulamanın tekrarlanması gerekmektedir. yapılan uygulamada tek çizgi çıkarda sonuç negatifttir ve bu çizgi kontrol çizgisidir. Uygulamada çizgiler 2 adet çıkmışsa sonuç pozitiftir. Bazı testlerde ise sonuçlar artı işareti ile kendini gösterir. Artı olumlu sonuca işaret ederken eksi işareti olumsuz sonuca işaret eder.

Hamilelik testlerinde yapılmasında süre oldukça önemlidir. Çünkü testlerin sonuç vermesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir. bu süreleri uygulanacak olan testlerin kullanım kılavuzlarında yazar.

Bazı testlerde sonuç negatif çıksa bile bir süre bekledikten sonra hafif şekilde çizgi ortaya çıkabilir. Bu sonuç şüpheli bir durum olduğunu işaret eder. Bu şekilde silik çizgi, sorunu yaşayan kişilerin birkaç gün sonra testi tekrarlaması gerekir. olumlu sonuç alan kişilerin mutlaka hastaneye başvurması ve kan tahlil ve tetkiki ile bu sonucu teyit etmesi gerekir. Kan testi sonuçları hızlı bir şekilde çıkar.