Eritrosit Düşüklüğü Neden Kaynaklı Meydana Gelmektedir?

Eritrosit değerlerinin saptanması için yapılan teste kısaca RPC testi adı verilir. Bu test sayesinde elde edilen veriler uzman hekimlere tanı koyma konusunda yardımcı olmaktadır.

Eritrosit Düşüklüğü Nedir, Neden Kaynaklı Olarak Ortaya Çıkar?


RPC

Tam kan sayımı testleri içinde yer alan eritrosit bazı hastalıkların belirlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Uzman hekimlerin veri toplaması konusunda yardımcı olan bu test standart kan sayımı testlerinin bir parçasıdır. Koldan ya da el üzerinden kan alınır. Alımdan sonra bu kan bekletilmeden laboratuvarda test edilir. Alınan sonuçların tamamı uzman hekim tarafından yorumlanır ve altında yatan nedenler detaylı şekilde araştırılır. Eritrositler bir sıvı miktarı ile laboratuvar ortamında ölçülür. Bir mikro litrelik bir mililitreden binde biri kadardır. Yani bir damla kanın iç kısmında yaklaşık olarak bir mikro litrelik bulunmaktadır. Eritrosit normal değerleri;

Cinsiyet

Normal Referans Değerleri

Kadınlarda

4.1 – Mikroliter kan başına 5.1 milyon (milyon / μl)

Erkeklerde

4.5 – Mikroliter kan başına 5,9 milyon (milyon / μl)

Eritrosit düşüklüğü meydana geldiğinde vücutta bulunan eritrositler oldukça az düzeydedir. Eritrosit test RBC testi olarak da adlandırılır. RBC düşüklüğü testinde kan taneciklerinin kan plazması ile oranına da bakılır. Hem kanda hem de idrarda kontrol edilebilir. RBC düşüklüğü olduğu zaman eritrosit sayılarında azalmalar meydana geldiği için kan içinde yer alan hemogram sayısı da azalmaya başlar. Sağlıklı bir kişide kan vücut hücrelerine tam anlamı ile oksijen taşırken, bu sorunu yaşayan kişilerde kan daha az oksijen taşır. Ortalama eritrosit hacmi düşüklüğü sorunundan kaynaklı olarak kan içinde bulunan ve oksijene bağlanan proteinde de sorun yaşanır. RBC düşüklüğü anemi sorununa işaret edebilir. Bunun tanısını koymak adına uzman hekimler ek testler ile birlikte yorumlama yaparak altta yatan sorunun ne olduğunu bulurlar.

İdrarda Az Eritrositin Nedenleri

Eritrosit düşüklüğü nedenleri birçok etkenden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Nedenleri arasında;

Nedeni

Ortaya Çıkan Sorun

Aşırı sıvı temin edilmesi

Kanda meydana gelen seyrelmeler

Artmış olan kan kayıpları

İç ve dış yaralanmalardan kaynaklı oluşan ağır kan kayıpları

Azalma olan kan oluşumları

Kanda oldukça az yeniden üretim

Kusurlu eritrositler

Eritrositlerin düzgün üretilmemesi

Eritrosit düşüklüğü oluşumu nedenleri arasında bulunan doğal sebepleri kontrol etmek mümkündür. Doğal nedenleri arasında dış yaralanmalar, doğum, aşırı düzeyde sıvı alımı vb. etkenler yer alır. Bu nedenleri kontrol edilebilir olduğundan dolayı kişi vücudunun kendisini en kısa sürede yenilemesi daha kolaydır. Yukarıda bulunan nedenleri eritrosit düşüklüğü sorununa yol açmamışsa anemiden kaynaklanabilir. Anemi kemik iliğindeki eritrosit üretiminde azalmalara neden olmaktadır. Bunlar dışında RBC düşüklüğü sorununa enfeksiyonda sebep olabilir. Ciltte bulunan hastalıklar ( kan kanseri ya da romatizma ) değerlerinin azalmasını etkiler. İdrarda eritrosit düşüklüğü tedavisi idrarda eritrosit yüksekliği tedavisi neden kaynaklandığına göre değişir. Nedenlerinin belirlenmesinde sonra RBC yüksekliği tedavisi ve düşüklüğü tedavisi konusunda uzmanlar gerekli planlamaları yapar. Tedavisi tamamen hastanın genel sağlık durumuna göre de değişebilmektedir.

Düşük Eritrosit Anemi ve Hematokrit

Anemiden kaynaklı olarak kan oksijeni taşırken kapasitesinde azalmalar meydana gelir. İnsan vücudunda artmış olan kalp kası tepkiler vermeye başlar. Kan kişi vücudunda daha hızlı şekilde pompalamaya başlar. Bunun yanı sıra artmış olan kan aktivitesi de büyümeye başlar. Anemiden kaynaklı olarak kişilerde solunum sorunları, yorgunluk, baş ağrısı meydana gelmeye başlar. Eritrositlerin olması gereken değerleri retikülositlerle de alakalıdır. Bunlar olgunluğa ulaşmamış olan genç RBC’lerdir. Eritrositlerin sayısı küçük ise ve birden daha fazla retikülosit aynı anda ölçüm yapılıyorsa kan yenilenmesinde devamlılık olduğuna işaret eder.

Eritrositlerin sayıları ve hematokritlerin sayıları birbirlerine karşı yakınlık gösterse bile değişmeler oluşabilir. Vücutta kan plazması meydana geldiğinde hematokrit değerlerinde düşüş oluşur. Sonuçta kan akıcı bir hal alır, kalp daha az pompalama yapar ve uzun süre yorucu olan aktiviteler bu sayede yapılır. Buna rağmen eritrositlerin sayılarında düşüşler meydana gelmez ve sayıları aynı şekilde kalır. Eritrositlerin sayılarında meydana gelen sapmalar her daim bir hastalıktan kaynaklanmaz. Bundan dolayı değerlerdeki oynamalarda korkmaya gerek yoktur. Bu aşamada uzman hekimlerin yapacakları diğer testler ve tetkikler önem taşır. Bunların sonuçları ile birlikte RPC testinde yorumlanması ve ona göre tanı koyulması gerekir. Tanı sonrasında gerekli tedavi sürecine detaylı şekilde başlanır.