Dış Gebeliğin Kan Testinde Verdiği Sonuçlar ve Gebelik Testi Hakkında Bilgiler

Normalden farklı bir durum olan dış gebelik hadisesinin kanda gebelik testinde verdiği sonuçlarla analiz edilmesine dair bilgiler ve gebelik testi hakkında genel bilgiler yazımızda.

Dış Gebelik

Dış gebelik; normal şartlarda embriyonun döllenmeden sonra rahimin içine yol alarak oraya yerleşmesi gerekirken, başka bir yere yerleşip orada gelişmeye başlaması sonucu ortaya çıkan durumdur. En sık görülen ve tubal gebelik de denen dış gebelik, döllenmiş yumurtaların, daha önceden meydana gelmiş bazı etkenlerden ya da tıkalı olmasından dolayı normal ilerleme yolu olan fallop tüplerinden geçemeyerek rahime ulaşamaması ve kaldığı yerde tutunarak orada gelişmeye başlamasıyla oluşur. Dış gebelik hadisesi gerçekleştikten sonra hiçbir tıbbi yöntemle rahim içine alınması ve normal gebeliğe döndürülmesi mümkün değildir. Dış gebeliğin tedavisi embriyonun alınması veya ilaçla düşürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Dış gebelikte en büyük belirti kahverengi tonda adet dışı kanamalar ve şiddetli karın ağrılarıdır. Böyle bir belirti görüldüğünde derhal doktora başvurulmalıdır. Aksi taktirde dış gebeliğin belirli bir seviyeye ulaşması, rahmin alınacağı cerrahi operasyon gerektirmekten anne ölümüne kadar ağır sonuçlara yol açabilir. 

Dış gebelik genellikle, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip olanlarda, birden fazla kez kürtaj operasyonu geçirmiiş olanlarda, Salpenjit (PID) hastalığı olanlarda, kısırlık tedavisi görenlerde, sigara kullananlarda, yumurtalık kisti ve miyomları olanlarda ve daha önce dış gebelik geçirmiş kadınlarda görülmektedir. Özellikle gelişme aşamasındaki ülkelerin çoğunda anne ölümlerinin birçoğu dış gebelikten meydana gelmektedir. Erken teşhis ve tedavi ile embriyoya gelişmeden müdahale edildiğinde kadına zarar vermeden etkisiz hale getirilebilir. HCG testi de denilen kanda gebelik testi sayesinde rahim dışı gebeliğin tespit edilmesi mümkündür. Bu yüzden böyle bir şüphesi olanların mutlaka kanda gebelik testi yaptırmaları gerekir. 

Dış Gebeliğin Kan Testi İle Tespiti

Dış gebeliği belirlemekte en etkili yöntemlerden biri kanda gebelik testidir. Bu amaçla yapılan kan tahlilinde HCG hormonunun değerleri gözlemlenerek tespit yapılır. HCG hormonu kadınlarda hamilelik hormonu olarak da adlandırılır ve hamilelik döneminin başlangıcı olan döllenmenin olduğu andan itibaren üremeye başlar. Daha sonra ise büyük bir hızla artmaya başlar ve normal hamileliğin 8 ile 12. haftaları arasında maksimum düzeye ulaşır. Doubling time ya da ikiye katlanma dönemi olarak adlandırılan bu dönemde HCG değerleri her 48 saatte bir iki katına çıkarak artış gösterir. Ancak tubal gebeliğin meydana geldiği durumlarda bu yükseliş bu denli gerçekleşmez. Kan tahlili ile yapılan testlerde gebeliğin teşhis ve takip dilebilmesi için kanda bulunan diğer maddelere benzerlik göstermeyen ß alt grubu olan ßHCG hormonu incelenir. Bu değerlerde yeteri kadar artış görünmezse tubal gebeliğin oluşmuş olma ihtimali kesin olmamak kaydıyla göz önünde bulundurulur. Daha net bir sonuç alabilmek için testin 48 veya 72 saat gibi bir aralıkla tekrarlanması uygun görülür. Bu aşamada ise ultrason ile bakılması gerekmektedir. Bazı durumlarda normal hamileliklerde de ßHCG değerleri bu artışı sağlamayacak olabileceğinden, ultrason ile bakılarak embriyo gözlemlenir. Ultrasonda embriyonun nerede tutunup gelişmeye başladığı oluşumdan 1 hafta sonrasından itibaren görülebilir. Ancak yine de kesin sonuç kanısına varılabilmesi için birkaç gün aralıklarla düzenli takibinin yapılması gereklidir.

Dış Gebeliğin Tedavisi

Embriyonun rahim dışında tutunup geliştiği bu gebeliklerde malesef rahime alınarak hamileliğin normal seyrine döndürülmesi mümkün değildir. Erken teşhiste genellikle Metotreksat denilen ilaç kullanılarak embriyonun tutunması engellenmektedir. Hatta belirli bir gelişim gösteren ve kalp atışı alınabilen bazı durumlarda bile ilaçla tedavi mümkün olmaktadır. Eğer erken teşhis yapılamadıysa da laparoskopi ile cerrahi müdahale uygulanarak tedavi sağlanabilmektedir.