CRP KantitatifNedir Anlama Gelir ve Değerleri Ne Olmalıdır?

Kan içerisinde yer alan iltihabi ne düzeyde olduğunu ve seviyesini ölçmek için uygulanan testlere crp kantitatif adı verilir. Bu değerler belli başlı hastalıkların teşhis edilmesinde önemli veriler elde edilmesini sağlar.

CRP Kantitatif  Nedir, Yüksek ve Normal Değerleri ve Sonuç Yorumlaması

Kan içerisinde yer alan iltihabi sürecini ve seviyesini ölçmek için uygulanan testlere crp kantitatif adı verilir. Yapılan bu test sayesinde C-reaktif protein seviyesindeki miktar belirlenerek proteinin kanda iltihap oluşup oluşmadığı sedimantasyon değerleri ile birlikte değerlendirilerek incelenen bir göstergedir. Yapılan crp testleri kan içerisindeki iltihabi durumun seviyesini belirlese de yerini tespit edemez. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle son zamanlarda kanser riski seyrini ileri derecede etkilediği bilinmektedir. Crp testi sonuçlarına göre kanda iltihabi durum tespit edildiği takdirde hekim tarafından istenen ilave testler yapılarak bu riskleri tedavi altına alabilmek mümkündür. Yapılan tedavinin başarı seviyesi de yine bu testlerin sonuçları ile değerlendirilir. 1930 lu yıllar içerisinde yapılmaya başlayan crp testi karaciğer içerisinde bulunan dokulardaki iltihabi durumun oranıyla doğru orantılı olarak hareket ettiği bilinmektedir. Daha çok mantar, bakteri ve cerrahi operasyon sonrasında oluşan enfeksiyonların neden olduğu iltihabi durumların gelişip gelişmediği ve kemikte enfeksiyon oluşumu, eklem ve bağırsak iltihabı gibi hastalıkların teşhis ve tedavi yönteminin belirlenmesinde kullanılır. Sağlıklı insanlarda 8.0 mg/l nin altında olan crp karaciğer içerisinde bulunan hücrelerin iltihabi oluşumlar neticesinde kan içine salgılanarak 48 saat içerisinde kanda değişimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Crp testinde kan örneği koldan alınarak laboratuvar ortamında belli metodlar kullanılarak yapılır. Bu nedenle kullanılan metod ve cihaz özelliklerine göre alınan sonuçlar farklılık gösterir. Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında ise laboratuarın belirlemiş olduğu referans aralıkları dikkate alınarak yorumlanması daha sağlıklıdır.

CRP Kantitatif Testi Nasıl Uygulanır, Riskleri Nelerdir?

Crp Kantitatif testi hakkında en çok sorulan sorular arasında testin nasıl uygulandığı ve risklerinin olup olmadığıdır. Bu testin uygulanabilmesi için önceden bir çeşit hazırlıkların yapılmasına lüzum yoktur. Test günü randevu saatine kadar normal beslenme alışkanlıklarınıza devam edebilirsiniz. Laboratuar ortamında sağlık görevlileri ya da hemşireler tarafından kol damarından veya elinizin üst kısmında bulunan kan alınmaktadır. Kan alma uygulamasının başında antiseptik sıvı ile kan alınacak bölge temizlenir. Daha sonra damarın deri altında belirgin bir hale gelmesi ve yerinin rahat tespit edilebilmesi için dirsekle omuz arasındaki kol kısmı elastik bant ile sarılarak hafif bir şekilde sıkılır. Beliren damar içerisine iğne ile kanal açılarak steril tüp içerisine kan alım işlemi gerçekleştirilir. Kan alım işlemi gerçekleştikten sonra elastik bant ve iğne çıkarılarak ponksiyon yapılan alan gazlı bez yardımı ile basınç uygulanarak kanın durması sağlanır. Birkaç dakika içinde kan durduktan sonra yara bandı ile kapatılır. Son derece düşük riskler teşkil eden crp kantitatif testinde kan çekimi nedeni ile bazı ufak komplikasyonların oluşma olasılığı bulunmaktadır. Kanama oranındaki fazlalık, baş dönmesi ve çarpıntı, açılan damar yolu üzerinde morarmalar ve enfeksiyon oluşması gibi komplikasyon riskleri az da olsa görülmektedir.

CRP Kantitatif Test Sonuçları Ne Anlama Gelmektedir?

C-Reaktif Protein; kanda litre içerisindeki crp nin miligram (Mg/L ) olarak ölçülmesi ile test edilir. Yaygın olarak C-reaktif protein seviyesinin düşük olma olasılığı yüksek olma olasılığından daha faydalıdır. Bunun sebebi ise vücuttaki iltihabi oranının daha az üretilmesidir. Alınan test sonuçları değerlendirilirken eğer crp oranı 1 Mg/L den az ise düşük kardiyovasküler hastalık riski bulunduğu anlaşılmaktadır. 1-3 Mg/L arası okunan crp değerleri ise orta seviyede kardiyovasküler hastalık risklerini işaret etmektedir. 3 Mg/L ve üzeri değerler görüldüğünde ise vücutta aşırı belirgin iltihabi durumlar söz konusudur ve bu durumun kaynağının tespit edilebilmesi için ek testlerin yapılması gerekmektedir. 10 Mg/L üzerinde okunan crp değerleri ise aşağıdaki hastalık risklerinin belirleyicisidir.

Osteomiyelit, Otoimmünartrit parlama, lupus, ibh, tüberkloz, kemik enfeksiyonları, bağ dokusunda meydana gelen hastalıklar, lenfoma gibi çeşitli kanser riskleri ve pinömoni gibi diğer tehlikeli enfeksiyonların risk teşkil ettiğinin bir göstergesi olarak görülmektedir.