Bebeklerde AST Yüksekliğinin Nedenleri ve Normal Değerleri

Doğuştan gelen bazı hastalıklarda erken tanı oldukça önemlidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının belirlenmesinde yapılan AST testi hayati öneme sahiptir. Peki bebeklerde AST yüksekliği ne anlama gelir?

AST Nedir?

Karaciğer rahatsızlıkları ilerleyen yaşlarda oluşabileceği gibi yeni doğan veya çocukluk evresinde de görülebilir. Bu hastalıkların tanı ve teşhisinde en önemli testlerden biri AST`dir. Kanda ölçülen bu değerler karaciğer fonksiyonlarının durumunu ortaya koymaktadır.  

Karaciğer rahatsızlıklarında erken tanı oldukça önemlidir. Bu nedenle hastalığın tanısını koymakta bu test oldukça önemlidir. Erken teşhis ile kolayca tedavi edilebilecek bu rahatsızlıklarda teşhiste geç kalınması hayati sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle bebeğinizin belirtileri taşıdığını düşünüyorsanız gerekli tetkikleri yaptırmakta geç kalmamalısınız. 

Aspartat aminotransferaz enzimi adı verilen değerler çoğunlukla pankreas, iskelet kasları, kalp ve karaciğerde bulunur. Bu dokulardaki herhangi bir hasarda bu enzim kana karışır. Kandaki enzimin miktarı hastalığın ve hasarın boyutunu teşhis etmede önemlidir. Bu nedenle gerekli tahliller yapılır ve hastalığın teşhisi koyulabilir. Hasarın boyutu ne durumdaysa bu değerler kanda o denli yüksek çıkacaktır. Kandaki değerlere bakılarak yalnızca hastalık teşhis edilmez aynı zamanda hastalığın boyutu da büyük ölçüde belirlenebilir. Yapılan tahliller neticesinde erken teşhis hayat kurtaracaktır. 

Bebeklerde AST Yüksekliği

Erken çocukluk döneminde veya yeni doğan dönemindeki bebeklerde karaciğer rahatsızlıklarının görülme oranı oldukça düşüktür. Bu rahatsızlıkların görülme sıklığı genetik faktörlere bağlı olarak değişebileceği gibi genellikle 1/2500 oranındadır. Bebeklik döneminde ortaya çıkan bu hastalıkların erken teşhis edilebilmesi oldukça zordur. Çünkü bebeklik döneminde sıklıkla karşılaşılabilecek sarılık gibi diğer rahatsızlıklarla belirtileri benzerlik gösterecektir.

Bebeklik döneminde karaciğer rahatsızlıklarının erken tanısı hayati öneme sahiptir. Erken teşhis edilen hastalıklarda tedavide nakil işlemine gerek kalmadan büyük ölçüde başarı sağlanabilmektedir. Ancak bebeklerde AST testine başvurulmadığı sürece bu hastalığı teşhis etmek oldukça zordur. Bu nedenle sarılık ve benzeri bulgular taşıyan bebeklere bu testin yapılması oldukça önemlidir. 

Bilier atrezi ile neonatal hepatit yeni doğanlarda oldukça sık rastlanılan rahatsızlıklardandır. Ancak bu hastalıkların tanısında belirtiler başka hastalıklarla benzerlik gösterdiğinden çoğu zaman teşhiste geç kalınır. Bebeklerde özellikle dışkının açık renkte olması bilier atrezi şüphesini doğuracaktır. Aynı zamanda annede gelişen ateş ve enfeksiyon gibi belirtiler de sepsis nedenli sarılık şüphesini arttıracaktır. Bu belirtilerin gözlendiği çocukların AST testi ile tetkik edilmesi gerekir. Böylece erken tanı ile tedavisi nakil gerektirmeden yapılabilir.  

Normal Değerleri

Kanda yapılan AST testi özellikle bebeklik döneminde karaciğer hastalıklarının teşhisinde önemli rol oynar. Bu değerlerin yüksekliği önemli hastalıkların habercisi olacaktır. Normalde karaciğer, pankreas ve iskelet kaslarında bulunan bu enzimler bu bölgelerde oluşan herhangi bir hasar sonucu kana salınım gösterir. Bu nedenle kandaki bu enzimin artışı hasarın tespitini ve boyutunu gözler önüne serecektir. 

Aspartat aminotransferaz enzimi kanda yapılan testlerle belirlenebilir. Olması gereken değeri 5 – 40 U/L\ kadardır. Bu değerin aşıldığı durumlarda tehlike baş göstermiş demektir. Değer yükseldikçe hasarın boyutu da gözler önüne serilecektir. Bu değerin yüksekliği yalnızca karaciğer rahatsızlıklarının  habercisi değildir. Bunun dışında daha bir çok hastalığın teşhisinde bu test öneli rol oynar.

Bebeklerde sarılık benzeri bulgular genelde 14. günden itibaren etkisini yitirmelidir. Eğer şikayetler bu dönemden sonra da devam ediyorsa karaciğer hastalıkları şüphesi ortaya çıkar. Bu durumda kandaki aspartat aminotransferaz enziminin oranına bakılarak durum değerlendirilebilir. Bebeklik döneminde bu test ile erken teşhis hayat kurtarıcı olabilmektedir. Değerlerdeki değişim zamanında fark edilirse hastaya karaciğer nakli yapılmadan hasar tedavi edilebilir. Bu şekilde başarıya ulaşmış birçok vaka vardır. Bebeklik döneminde çoğu zaman belirtiler başka hastalıklarla benzerlik gösterebilir. Bu durumda erken tanı ihtimalini düşürmektedir. Ancak belirtiler fark edildiği anda gerekli tahliller yapılırsa tedavi kolaylaşacaktır.