Adet Döneminde Yapılan İdrar Tahlilleri ve Örnek Sonuçları

Adet döneminin gebeliğe hazırlık evresi olduğu ve döllenme olmaması durumunda bu dokunun vücuttan uzaklaştırıldığı dönem olarak bakılırsa, adet yaşanların tahlili yapmasa gerek olmadığı söylenebilir.

Adet Döneminde Yapılan İdrar Tahlili

Oldukça hassas bir nokta olan gebelik teşhisinde en sık tercih edilen teknik tahmin edilebileceği gibi idrar tahlilidir. Bunun nedeni ise; idrar tahlilinin maliyetinin düşük olması ve birkaç dakika gibi kısa süre içerisinde yapılabilmesidir.

Tabi buna ek olarak kullanılan gebelik testi metodları da mevcuttur. Bunlar;

  • Kandaki HCG hormon seviyesini gösteren test.
  • Ultrason ile görüntü alarak gebelik teşhisi.

olarak belirtilebilir.

Gebeliğin tespitinde kullanılan bu üç tekniğe bakıldığında % 100′ e yakın doğruluk oranı ile ultrason ön plana çıkar. Fakat; idrar tahlilinde de birkaç kritik faktöre dikkat edildiği takdirde doğruluk payı ultrasona yakındır.

Dolayısıyla, idrar tahlili ile gebe olduğu sonucuna varan bireyler düşük de olsa bir yanılma payına sahip olduğundan dolayı kesin bir tespit için ultrason yöntemine başvurulmalıdır.

Burada unutulmaması gereken; bebeğin ultrasonda gözükmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerektiğidir. Bu koşul ultrason tekniğinin diğer tekniklere kıyasla bir dezavantajı olarak değerlendirilebilir.

İdrar tahlilinde etkili olan kritik faktörlerden bir tanesi de hamile olduğunu düşünen kişinin adet döneminde olup olmadığıdır. 

Öncelikli olarak bilinmesi gereken; adet döneminin oluşumu olası bir döllenme olayında fetüsün tutunabileceği bir alanın oluşturulması temeli üzerinde gerçekleşir. Tabi, herhangi bir döllenme olayı görülmediği takdirde kişiye bağlı olarak bu doku aylık periyotlarla vücuttan uzaklaştırılır ve bu esnada meydana gelen kanamaya ise adet kanaması denir.

Bakıldığında adet olmak ile idrar tahlili arasında doğrudan ilişki olduğu görülecektir. Eğer, kişi adet oluyor ise döllenme dolayısıyla da gebelik olmamış demektir. Bu nedenle de adet olan kadınların idrar testi yapmasına gerek yoktur.

 Fakat, kanamanın adet döneminden dolayı değil de gebelikten dolayı meydana geldiği durumlar da nadiren mevcuttur. Bu tip durumlarda da daha doğru sonucu verecek olan teknik idrar tahlili değil kan testidir. Yapılacak basit bir kan testinde kişinin gebe olup olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Adetliyken İdrar Tahlili

Bu noktada normal döngü içerisinde yapılan tahlillere uzmanların bakış açılarını vermek konuyu daha anlaşılır yapacaktır. 

Uzman görüşlerin hemen hepsi; adet dönemi içerisinde kanama yaşayanların gebe olma ihtimalinin bir hayli düşük olduğu görüşünde fikir birliği eder. Bunun nedeni ise; gebelik için hazırlanan dokunun adet döneminde vücuttan atılıyor olmasıdır.

Tabi aksi durumlara da örnek vermek mümkümdür. Örneğin; kişi adet dönemini kanamalı bir şekilde geçirdi fakat dönemin bitiminden sonra sızıntı şeklinde bir kanama ile karşılaştı. Bu tarz durumların da varlığı mevcuttur. Gayet karmaşık görülen bu durumlarda alanında uzman hekimlere danışmak gerekir.

Halk arasında “Adetin geciktiyse gebesindir.” ifadesi aslına bakıldığında büyük ölçüde doğru olmakla birlikte ufak tefek istisnalara da sahiptir. Bu durum da hiç şüphesiz adetliyken yapılan idrar tahlili ile ilişkilidir. Adet döneminin geciktiğini ve bundan dolayı hamile olduğunu düşünenlerin idrar testi sonucunda karşılarına negatif sonuç çıkması yadırganacak bir durum olmamalıdır.

Vücudun çalışma mekanizması anlaşılamaz ölçüde karmaşıktır ve zaman zaman bu durum adet döngüsünde dengesizlikler meydana getirir. Birden fazla nedene bağlı olarak ortaya çıkan bu dengesizliklerin adet gecikmesi yani gebelik olarak algılanma ihtimali yüksek olmasına rağmen yapılan tahlillerin bir kısmının negatif çıkması da muhtemeldir.

Tüm bu faktörler ışığında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; kişide normal döngü içerisinde kanama görülmesinin büyük ölçüde kişinin hamile olmadığı anlamına geldiğini ve bu dönemde idrar testi yapılacak olsa dahi sonucunun negatif çıkacağı ifade edilebilir.

Elbette en doğru sonuç için kişi, kanama döneminin bitmesini beklemeli ve tekrar kanama meydana gelirse idrar ya da kan tesi yapmalıdır.