24 Saatlik İdrarda Protein Değerleri

24 saatlik idrar tahlilinde sonuçların normal değerler arasında olmaması durumunda böbrek rahatsızlıklarına işaret edebilme ihtimali olması nedeniyle kişinin Nefroloji uzmanına görünmesi gerekiyor.

24 Saatlik İdrarda Protein

Fizyolojik olarak bir yetişkinin günlük olarak idrarı ile protein atması 150 mg’ın altında olması gerekmektedir. 150 mg’ın altında olması normal olarak değerlendirilmektedir. Bu miktar idrar tahlilinde daha yüksek olması sonucunda proteinüri olarak isimlendirilmektedir. İdrarda atılan protein miktarının üçte birinin albümin diğerlerinin ise globulinler olmaktadır. 

24 saatlik idrar tahlili kişinin uyanır uyanmaz yapacak olduğu ilk tahlil değerlendirilecek ve ertesi gün sabahında yapacak oldukları ilk idrarın tahlil yapılması sonucunda protein miktarının ne değerler arasında olduğuna bakılacaktır

Yapılan rutin idrar tahlilinde protein miktarının yüksek çıkması sonucunda hastalardan 24 saatlik idrarlarının tahlili istenecektir. 24 saatlik idrar tahlilinde protein ve spot idrarlarında bakılacak ve hastaların P/C miktarlarının hesaplanması gerekmektedir. İdrarda protein bakılması herhangi bir renal hastalığın olup olmadığı ve özellikle de böbreklerde bir hasar olup olmadığını anlamak amacıyla tanısının konulabilmesi için ölçümü çok önemlidir. 

İlk tahlil içerisinde yüksek protein çıkması sonucunda 24 saatlik idrar tahlili yapılacak ve protein çıkması hastalığın olduğu anlamına gelecektir. 

Tuz ve şeker miktarını azaltması beslenmesinde diyete girmeli, fazla kilosu olması durumunda kilo vermesi ve hastanın her zaman için düzenli olarak egzersiz yapmalıdır. Ayrıca protein kaçağı böbrek hastalıklarının sıklıkla belirtisi olması nedeniyle kişilerin doktorun tavsiyelerine uyarak reçete edilen ilaçları düzenli kullanması da iyileşmesini hızlandıracaktır.

24 Saatlik İdrarda Protein Yüksekliği

Böbreklerin kanı temizlemesi, vücuttan fazla suyu uzaklaştırması ve tuz miktarının vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Böbrekler zararlı atıkların kandan atılmasını da sağlayacaktır. Kanın içerisinde bulunan protein eğer ki böbrek yoluyla atılması durumunda idrarda protein kaçağı olduğu anlamına gelecektir. İdrarda protein miktarının 24 saat içerisinde yapılan idrar tahlilinde yüksek çıkmasının nedenleri arasında şunlar vardır.

  • Soğukta kalmak;
  • Şeker hastalığı;
  • Kullandığı ilaçların yan etkileri;
  • Organların anormal şekilde protein tutması;
  • Enfeksiyon;
  • Kronik böbrek hastalığı;
  • Yüksek tansiyon;
  • Sıtma;
  • Gebelik;
  • Kalp hastalıkları.

Proteinüri hastalığı her bir böbreğin ya da her iki böbreğin hasarlı olması sonucunda kandan yeterli miktarda protein süzememesi durumunda ortaya çıkacak olan bir durumdur. Proteinüri rahatsızlığı yaşamakta olan kişilerin herhangi bir belirti vermemesi ile bilinmektedir. Daha çok hastanın idrarında köpük olması sonucunda anlaşılacağı gibi şeker hastaları ya da yüksek tansiyon hastalarının yapılan rutin idrar tahlili sırasında görülebilir. Hastalığın daha çok 65 yaş üzerinde olan ve çok kilolu olan kişilerde de görülme riski olmaktadır. 

24 Saatlik İdrarda Protein Değerleri

Sıklıkla böbrek hastalığı yaşamakta olan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı yaşamakta olan kişilerin protein kaçağı olup olmadığına bakılmak için 24 saatlik idrar tahliline bakılması istenecektir.

Yaş Aralığı Referans Aralığı
0 – 2 yaş 14 – 68 mg
2 – 4 yaş 17 – 85 mg
4 – 10 yaş 26 – 194 mg
10 – 16 yaş 29 – 238 mg
Erişkinlerde 150 mg altında
Gebelikte 300 mg altında

24 saatlik idrarda tahlil yapılması durumunda, sonuçlar yukarıda ki referans değerlerinin arasında olmayıp değerlerin fazlalığı sonucunda protein kaçağı olduğuna ve bunun da ciddi komplikasyonların olmasına neden olacaktır.

Bu değerlerin yüksek olması durumunda Nefroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir.

Gebelikte 24 Saatlik İdrarda Protein

Gebelikte 24 saatlik idrar tahlilinde yüksek çıkması birçok komplikasyonların habercisi olacaktır. Bunun sıklıkla gebe kadının kronik böbrek hastalığı olduğu ya da hipertansif bir gebelik yaşadığı gibi sonuçları olacaktır. Yapılan test sonucunda protein düzeylerine ve maternal ya da neonatal değerlerinin de incelenmesi gerekmektedir.

Gebelikte proteinüri tespit edilebilmesi için gebe kadından en az 6 saat içerisinde idrar örneği alınmalıdır. Bu süre içerisinde 24 saatlik idrarda 300 mg/L altında olması normal kabul edilirken, daha yüksek olması proteinüri hastalığından şüphelenmesine neden olacaktır.

Gebelik esnasında hamile kadının protein miktarının 24 saatlik idrarda yüksek çıkmasının nedenleri arasında yüksek ateş, lösemi, lupus ya da şekerin yüksek çıkması ve en önemli sebeplerden biri de böbrek hastalığı olmaktadır. Daha çok protein yüksek çıkması sonucunda şişkinlik olacak ve anne adayının köpüklü idrar yapmasına neden olacaktır. 

Değerlerin çok yüksek çıkması sonucunda protein kaçağı olması tanısı konulması sonucunda, Kadın Doğum Uzmanı tarafından ve Nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilip tedavisinin başlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde şeker değerlerine bakılmalı, hastanın tuz kullanım miktarını olabildiği kadar azaltması gerekmektedir.